Objavljeno 01 Travanj 2016
Ispis

 

Održan okrugli stol „Podravska brza cesta u funkciji demografske, ekonomske i okolišne održivosti Podravine"

Dana 31. ožujka 2016. u prostorima Kulturno informativnog centra u Martijancu u organizaciji Općine Martijanec održan je Okrugli stol o gradnji Podravske brze ceste. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije, predstavnici gradova i općina od slovenske granice do Virovitice kroz koje prolazi državna cesta DC10 – Podravska magistrala te ostali učesnici. S područja Koprivničko-križevačke županije u raspravi su sudjelovali zamjenik župana Darko Sobota, Mladen Matica i Saša Cestar iz Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, predstavnici Županijske uprave za ceste Vesna Božičević i Boris Majerus te načelnik Općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, načelnik Općine Kalinovac Branko Sobota i načelnik Općine Virje Mirko Perok.

Uvodna izlaganja održali su načelnik Općine Marijanec Marijan Horvat, dr.sc. Petar Feletar s temom Podravska magistrala – temelj gospodarskog razvitka Podravine i dr.sc. Ružica Vuk s temom Podravska brza cesta – nužnost i nada. Istaknuta je nacionalna važnost ovog prometnog pravca koji povezuje pet županija. Alternativna je cestovna komunikacija za posavski pravac, što je posebno došlo do izražaja u vrijeme prekida prometa na posavskom koridoru. U cilju demografske, ekonomske i okolišne održivosti dijelova Podravine potrebno je što žurnije preusmjeravanje prometa s Podravske magistrale na Podravsku brzu cestu. Podravska brza cesta nužna je za sve narušeniju sigurnost za sudionike u prometu kroz općine i gradove kojima prolazi magistrala.

   

 
Objavljeno 09 Prosinac 2015
Ispis

MINATURA2020 - Ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja

 

Novi EU projekt pod nazivom MINATURA2020 - Razvojni koncept za Europski okvir ležišta mineralnih sirovina, financiran od strane Europske komisije Programa OBZOR 2020., započet je početkom 2015. godine kao odgovor na društvene potrebe očuvanja ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja za budućnost.
Eksploatacija izvornih ležišta mineralnih sirovina u Europi je neophodna ukoliko želimo da potrebe europskog društva budu zadovoljene na održiv način. Da bi se ostvario ovaj cilj, društvo treba osigurati učinkovit pristup koji bi omogućio istraživanje i eksploataciju tih ležišta mineralnih sirovina bez ugrožavanja potreba sadašnjih i budućih generacija. U skladu s tim potencijal iskoristivosti ležišta mineralnih sirovina (uključujući napuštene povijesne rudarske lokacije) treba vrednovati osobito u odnosu na druge načine korištenja prostora i ciljeve zaštite okoliša. Prosudba između eksploatacije mineralnih sirovina i drugih načina korištenja prostora predstavlja izazov koji zahtijeva stručne dokaze.
Kao odgovor na ovaj izazov novi projekt Europske unije MINATURA2020, financiran od strane Europske komisije, u sklopu programa OBZOR 2020. za istraživanja i inovacije (Research & Innovation - R&I), započet je u veljači 2015. godine. Glavni cilj ovog trogodišnjeg projekta je razviti koncepciju i metodologiju za određivanje posebne zaštite „Ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja" („Mineral deposits of Public Importance" - MdoPI) kako bi se osiguralo njihovo najbolje korištenje u budućnosti s namjerom usklađivanja s europskim propisima, smjernicama ili političkim okvirima. S obzirom na to da političko-planski okvir sadrži načelo održivosti eksploatacije mineralnih sirovina, kao i za ostale resurse/korištenje prostora po sektorima, predstavlja pokretačku snagu projekta MINATURA2020.
Predvođena Agencijom za međunarodnu politiku mineralnih sirovina - MinPol (Austrija), MINATURA2020 koristi veliko iskustvo i snagu međunarodnog konzorcija sastavljenog od 24 partnera iz 16 zemalja članica Europske unije (Austrija, Belgija, Hrvatska, Francuska, Mađarska, Italija, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija) i tri ne članice EU (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija). Svi projektni partneri imaju zapažene uspjehe na projektima nacionalne, međunarodne i gospodarske razine i aktivni su učesnici u međunarodnoj zajednici mineralnih sirovina. Poseban naglasak bit će na pan-europskoj primjeni i sinergijskim učincima projekta. Prema tome, konzorcij ima za cilj u razmatranje uključiti što veći broj europskih zemalja. U tom smislu, radionice zainteresiranih dionika projekta bit će organizirane u brojnim europskim zemljama u 2016. godini kako bi se prikupio veliki broj ulaznih podataka na temu Ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja.

 

http://minatura2020.eu/

 

 

 
Objavljeno 23 Studeni 2015
Ispis

U petak, 20. studenog u prostorijama HGK Županijske komore Koprivnica obilježeno je 20 godina rada i postojanja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije.
Osnivač Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije je Koprivničko – križevačka županija, a Odluka Županijske skupštine donijeta je 25. listopada i 7. studenog 1994. godine. Prvi poslovi bili su vezani uz prikupljanje postojeće prostorne planske dokumentacije na području Županije, te je formiran tim koji će izraditi prostorni plan Koprivničko-križevačke županije.
Župan Darko Koren čestitao je ravnatelju Filipoviću i njegovim suradnicima 20-tu godišnjicu djelovanja Zavoda, a o samoj ulozi Zavoda kazao je „to je zasigurno jedna od najvažnijih institucija funkcioniranja županijskog sustava, jer u velikoj mjeri utječe na sve procese i tokove razvoja naše Županije i šire, jer na integralan način kreira prostorno planske politike koje su temelj razvoja zajednice u kojoj živimo". Zavod prati Županiju, ali i jedinice lokalne samouprave kojima su izrađeni prostorni planovi, te surađuje sa institucijama u širem okruženju istaknuo je župan.
Ravnatelj Zavoda Zlatko Filipović u prezentaciji o razvoju ove županijske ustanove naglasio je što je to Zavod bio jučer, što je danas i kako vidi ustanovu u budućnosti.
O počecima osnivanja Zavoda govorio je i prof. dr. Dragutin Feletar, a u ime prisutnih susjednih županijskih predstavnika Zavoda čestitke je uputila ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije Željka Kučinić govoreći i o suradnji dviju županija kao dobrom partneru i susjedu.
Današnju svečanost tonovima gitare obogatio je učenik 3. razreda srednje glazbene škole Fortunat Pintarić iz Koprivnice Jan Samaržija koji je izveo glazbene točke autora Johna Wiliama Duartea.

     

 
Objavljeno 16 Studeni 2015
Ispis

Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održat će se u petak 20. studenog 2015. godine u 10.30 u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Koprivnica, Frankopanska 3.

 

 

Attachments:
Download this file (pozivnica.pdf)pozivnica.pdf[ ]1417 Kb
 
Objavljeno 29 Svibanj 2015
Ispis

 

Dana 29. svibnja 2015. godine, u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,održan je finalni 5. sastanak Lokalne akcijske grupe osnovane u sklopu Green Partnerships projekta na kojemu kao jedan od 12 partnera iz 11 europskih zemalja sudjeluje Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Budući da projekt završava krajem svibnja 2015. godine, naglasak je stavljen na ostvarene rezultate na lokalnoj i međunarodnoj razini. Sastanku su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Regionalne energetske agencije Sjever, tvrtke Energetika d.o.o. iz Koprivnice, Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Zavoda za prostorno uređenje KKŽ. 

Osim razmjene iskustava između svih partnera na 7 međunarodnih sastanaka, posebno značajni bili su stručni obilasci primjera dobre prakse korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Formirano je ukupno 11 Lokalnih akcijskih grupa koje su okupile oko 130 stručnjaka te su održane 22 stručne radionice na kojima je prisustvovalo oko 600 sudionika. Osim toga, izdana je Finalna publikacija s prikazom glavnih rezultata akcijskih planova provedenih na nacionalnim razinama te „Korak-po-korak" vodič s praktičnim uputama za implementaciju projekata učinkovitog korištenja energije.

Na lokalnoj razini Zavod je osnovao 1 LAG te održao 2 stručne radionice. Provedena su 3 akcijska plana u kojima je izrađena tehnička dokumentacija za postavljanje solarnih panela na zgradu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, arhitektonski snimak, energetski certifikat i glavni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Osnovne škole Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno, te studija isplativosti bioplinskog grijanja javnih objekata u gradu Đurđevcu. Također, izrađena je Strategija iskorištavanja OIE na području Županije od strane REA-e Sjever, strateški dokument održivosti na regionalnoj razini koji će postati podloga za izradu prostornih planova.

Istaknuto je da provedba svih projekata ovisi najviše o financijskim sredstvima, posebno sufinanciranju iz EU fondova ili natječaja koji raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH. Međutim, glavne projekte treba pripremiti i prije raspisivanja natječaja, jer je njihovo trajanje kratko, a sredstva ograničena. S obzirom na to, tehnička dokumentacija izrađena u sklopu Green Partnerships projekta odlična je početna točka za prijave na natječaje, a time i njezinu realizaciju u stvarnosti.

 

    

 
Objavljeno 28 Svibanj 2015
Ispis

 U sklopu Green Partnerships projekta 27. svibnja 2015. godine održan je 4. sastanak Lokalne akcijske grupe u prostorijama Osnovne škole „Grigor Vitez", Sveti Ivan Žabno. Sastanku su prisustvovali predstavnici Osnovne škole, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije te predstavnik projektanata. Zgrada je izgrađena prije 38 godina, te zbog nedostatnog održavanje trenutno ne zadovoljava energetske standarde. Iz tog razloga, izabrana je za jedan od akcijskih planova Green Partnerships projekta preko kojega je izrađena tehnička dokumentacija za njezinu energetsku obnovu.

Prvi korak izrade dokumentacije podrazumijevao je arhitektonski snimak postojećeg stanja s obzirom da izvedena izgradnja nije odgovarala originalnim arhitektonskim nacrtima. Izvršen je energetski pregled zgrade te je izrađen energetski certifikat i izvješće o energetskom pregledu, čime je utvrđeno da zgrada škole spada u G razred potrošnje energije. Predložene su određene mjere poboljšanja energetske učinkovitosti detaljnije razrađene u glavnom projektu. Predviđena je obnova fasade i postavljanje toplinske izolacije na zidove (povrat investicije - 5,8 god.); postavljanje kamene vune na tavan (povrat investicije - 3 god.); zamjena stolarije (povrat investicije - 5,1 god.) te zamjena rasvjetnih tijela (povrat investicije - 12 god.). Također, nakon provedbe ovih mjera, kojima bi zgrada prešla u energetski razred C, isplativa bi bila i ugradnja novih plinskih kondenzacijskih kotlova.
Ova dokumentacija početna je točka i poticaj za daljnja ulaganja u energetsku učinkovitost škole. Osim financijskih ušteda koje će biti ostvarene provedbom projekta energetske obnove, najveći doprinos je i širenje znanja, podizanje svijesti o važnosti pravilnog korištenja energije te promjena ponašanja kod mlađih generacija.
Na kraju sastanka ravnatelj Zavoda uručio je ravnateljici škole Arhitektonski snimak postojećeg stanja, Izvješće o energetskom pregledu i Energetski certifikat te Glavni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Osnovne škole „Grigor Vitez", Sveti Ivan Žabno. Također, svim učenicima podijeljeni su prigodni pokloni, eko-bojice Green Partnerships projekta.

          

 

Stranica 8 od 19

<< Početak < Prije 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Srpanj 2024  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See