NASLOVNE VIJESTI

Planovi u postupku donošenja

12-07-2024
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna PPUO Virje

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) objavljena je javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje (dalje u tekstu: Prijedlog Plana). Javna rasprava, odnosno javni uvid, trajat će 10 dana, od 10. srpnja 2024. do 19. srpnja 2024. godine. Objava javne rasprave i Prijedlog Plana dostupni su za uvid u prostorijama Općine Virje, Đure Sudete 10, Virje svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13,00 sati te na mrežnim stranicama Općine Virje. Javno izlaganje...

Opširnije
05-06-2024
Održana javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna PPU Općine Molve
Održana javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna PPU Općine Molve

U prostorijama Općine Molve održana je 29. svibnja 2024. godine javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve.

Opširnije
23-05-2024
JAVNA RASPRAVA o utvrđivanju prijedloga V. ID PPU Općine Molve

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19, 98/19 i 67/23), i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve („Službeni glasnik Općine Molve" broj 12/22.), te Zaključka o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve (KLASA: 350-02/22-01/2, URBROJ: 2137/17-01-24-136) općinskog načelnika Općine Molve, objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu V. ID PPUO Molve Javna rasprava će trajati od 20. svibnja do 29. svibnja 2024. godine.   POVEZNICA NA MATERIJALE: https://www.molve.hr/index.php/vijesti-iz-opcine/1821-javna-rasprava-o-utvrdivanju-prijedloga-v-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-molve   

Opširnije
12-04-2024
Održano javno izlaganje Prijedloga III Izmjena i dopuna PPUG Koprivnice
Održano javno izlaganje Prijedloga III Izmjena i dopuna PPUG Koprivnice

U prostorijama Gradske vijećnice 10.04. održano je javno izlaganje Prijedloga III Izmjena i dopuna PPUG Koprivnice i Strateške studije o utjecaju Prijedloga III Izmjena i dopuna PPUG Koprivnice na okoliš.

Opširnije
27-11-2023
Održano javno izlaganje Prijedloga III. IiD PPU Općine Podravske Sesvete
Održano javno izlaganje Prijedloga III. IiD PPU Općine Podravske Sesvete

U petak 24.11. 2023. održano je u Općinskoj vijećnici javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete

Opširnije
24-11-2023
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. IiD PPU Općine Podravske Sesvete

Na temelju članka 96., stavka 3., Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) i Zaključka načelnika Općine Podravske Sesvete, KLASA:350-02/22-01/01, URBROJ:2137-24-01-23-13 od 10. studenog 2023. godine objavljuje se

Opširnije
13-06-2023
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac

Na temelju članka 96., stavka 3., Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19 i 98/19.) i Zaključka načelnika Općine Kalinovac, KLASA:350-02/22-01/01, URBROJ:2137/21-01/01-23-48 od 1. lipnja 2023. godine objavljuje se     JAVNA RASPRAVAo Prijedlogu III. Izmjena i dopunaProstornog plana uređenja Općine Kalinovac     1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 12. lipnja 2023. godine do 23. srpnja 2023. godine.. 2. Javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kalinovac, Dravska 4, Kalinovac svakog radnog...

Opširnije
10-10-2022
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. IDPPU Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem

Na temelju članka 96., stavka 3., Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19 i 98/19.) i Zaključka načelnika Općine Novo Virje, KLASA:350-02/21-01/01, URBROJ:2137-22-22-25 od 27. rujna 2022. godine objavljuje se   JAVNA RASPRAVAo Prijedlogu III. IDPPU Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem   1. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 10. listopada 2022. godine do 24. listopada 2022. godine. 2. Javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Novo Virje,...

Opširnije
25-05-2022
JAVNA RASPRAVA O V. ID PP KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

REPUBLIKA HRVATSKAKOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJAUpravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KLASA: 351-03/20-01/53URBROJ: 2137-05/01-22-35Koprivnica, 18. svibnja 2022. Na temelju odredbi članka 23. stavka 3. i 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" br. 3/17), članka 5., članka 12., stavka 3, članka 16. i članka 17. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) i članka 96. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) u postupku izrade...

Opširnije
01-04-2022
Održano javno izlaganje o Prijedlogu IV. IiD PPUO Sveti Petar Orehovec
Održano javno izlaganje o Prijedlogu IV. IiD PPUO Sveti Petar Orehovec

Održano javno izlaganjeo Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenjaOpćine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem   Sukladno članku 94. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon) o predmetnom prijedlogu prostornog plana provodi se javna rasprava. Javna rasprava, odnosno javni uvid trajat će 8 dana, od 28. ožujka 2022. godine do 04. travnja 2022. godine. Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, na adresi Orehovec 2, Orehovec...

Opširnije

Ostale novosti

05-07-2024
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) KANDIDATIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE IZ NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Opširnije
13-06-2024
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (KLASA:012-03/08-01/01, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. veljače 2008., KLASA:012-03/09_01/1, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. listopada 2009., KLASA:012-03/14-01/1, URBROJ:2137-14-14-1 od 15. travnja 2014., KLASA:012-03/16-01/1, URBROJ:2137-14-16-1 od 30. lipnja 2016., KLASA:007-02/24-01/01, URBROJ:2137-66/10-24-1 od 4. lipnja 2024. godine) i Odluke Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 10. lipnja 2024. godine, KLASA:112-01/24-01/01, URBROJ:2137-66/10-24-1 Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje...

Opširnije
12-04-2024
Održana Druga stručna konferencija ISPU u Šibeniku
Održana Druga stručna konferencija ISPU u Šibeniku

Druga stručna konferencija ISPU u Šibeniku okupila je više od 500 sudionika iz cijele Hrvatske, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnika Zavoda za prostorno uređenje, službenika za izdavanje akata o gradnji, izrađivača prostornih planova, predstavnika nadležnih ministarstava te akademske zajednice. 

Opširnije
16-02-2024
Održan radni sastanak s predstavnicima Zavoda za prostorni razvoj RH
Održan radni sastanak s predstavnicima Zavoda za prostorni razvoj RH

  U prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, u četvrtak 15. veljače održan je radni sastanak s ravnateljem Zavoda za prostorni razvoj Republike Hrvatske Bojanom Linardićem i načelnikom sektora za prostorne podatke Ivanom Landekom.

Opširnije
15-12-2022
Zavodu uručen sporazum o dodjeli računalne opreme
Zavodu uručen sporazum o dodjeli računalne opreme

U Varaždinu je 13. prosinca održan stručni seminar u sklopu projekta „Informacijski sustav prostornog uređenja ISPU i njegovi moduli" kojeg provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Opširnije
28-10-2022
Obilazak radova na II. kolosijeku
Obilazak radova na II. kolosijeku

Djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije s glavnim inženjerima izvođača radova Cengiza obišli su gradilišta tri najveća objekta koji se grade u Koprivničko-križevačkoj županiji na trasi drugog kolosijeka međunarodne koridorske pruge RH2. Novi dvokolosiječni most preko rijeke Drave, „lažni" tunel kod Lepavine i vijadukt kod Carevdara.         

Opširnije
18-03-2022
Održana 4. sjednica Upravnog vijeća
Održana 4. sjednica Upravnog vijeća

Četvrta sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije je održana 16. travnja 2022. godine u Koprivnici u prostorijama konferencijske dvorane PORA u Koprivnici.

Opširnije
05-11-2021
Održana 1. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
Održana 1. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje  Koprivničko-križevačke županije

Predsjednik Upravnog vijeća g. Mićurin otvorio je 1. sjednicu Upravnog vijeća Prva sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održana je 27. listopada 2021. godine u Koprivnici u prostorijama konferencijske dvorane PORA u Koprivnici.

Opširnije
19-08-2021
Brownfield registar Koprivničko-križevačke županije

S obzirom na niz pozitivnih efekata koje može izazvati njihova revitalizacija, brownfield područja sve više postaju prioriteti teritorijalne politike Europske unije te razvojnih dokumenata na nacionalnim i lokalnim razinama.

Opširnije
22-09-2020
Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda

Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Opširnije
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Srpanj 2024  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prije Dalje

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

05-07-2024 Otvaranja:87 Ostale novosti

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) KANDIDATIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE IZ NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Opširnije

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/…

13-06-2024 Otvaranja:381 Ostale novosti

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (KLASA:012-03/08-01/01, URBROJ:2137-14-09-1 od 19....

Opširnije

Održana Druga stručna konferencija ISPU …

12-04-2024 Otvaranja:1119 Ostale novosti

Održana Druga stručna konferencija ISPU u Šibeniku

Druga stručna konferencija ISPU u Šibeniku okupila je više od 500 sudionika iz cijele Hrvatske, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, predstavnika Zavoda za prostorno uređenje, službenika za izdavanje akata...

Opširnije