Objavljeno 08 Prosinac 2016
Ispis

Izvor fotografije: http://www.mgipu.hr

U Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj u Zagrebu održan je redovni godišnji sastanak ravnatelja županijskih Zavoda za prostorno uređenje kojem je prisustvovao ravnatelj županijskog Zavoda za prostorno uređenje Zlatko Filipović.

Pozdravne riječi u uvodnom dijelu uputio je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević te pri tom naglasio prioritet razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) u kojem se očekuje značajan doprinos svih zavoda, kao i nedavnu uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava katastra i gruntovnice (ZIS) na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Ispred Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj prisutnima se obratila ravnateljica Irena Matković koja je ujedno predstavila rezultate suradnje koju je Hrvatski zavod za prostorni razvoj ostvario sa županijskim Zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

Između ostalog, na sastanku su predstavljene i planirane zajedničke aktivnosti u 2017. godini koje uključuju nastavak suradnje u izradi i u provedbi pripremnih (stručno-analitičkih) aktivnosti za izradu prostornih planova državne razine te provedba pilot-projekata urbane sanacije, a najavljena je i buduća suradnja na uspostavi Brownfield registra Republike Hrvatske.

Valja istaknuti da je ministar Kuščević posebno istaknuo Zavod za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije kao dobar primjer uspješno odrađenih projekata.

 
Objavljeno 08 Srpanj 2016
Ispis

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Rješenje.pdf)Rješenje.pdf[ ]442 Kb
 
Objavljeno 28 Lipanj 2016
Ispis

Dana 24. lipnja 2016. godine održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na kojoj je predsjednik Upravnog vijeća g. Nenad Martinaga u prisutnosti članova vijeća otvorio pristiglu prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Temeljem objavljenog javnog natječaja u dnevnom tisku 24 sata od 3. lipnja 2016. godine, web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( www.prostorno-kkz.hr) te na oglasnoj ploči Zavoda u traženom roku pristigla je jedna prijava.
Nakon otvaranja prijave konstatirano je da se na javni natječaj javio dosadašnji ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje g. Zlatko Filipović, dipl.ing.arh. te da ispunjava sve uvjete tražene javnim natječajem.
Sukladno članku 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (Klasa:012-03/08-01/01, Urbroj:2137-14-08-1; Klasa: 012-03/09-01/01, Urbroj:2137-14-09-1; Klasa:012-03/14-01/01, Urbroj:2137-14-14-1; Klasa:012-03/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1) Upravno vijeće je izradilo i usvojilo Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja te isto proslijedilo županu na daljnje postupanje po Zakonu.

 

 

 
Objavljeno 03 Lipanj 2016
Ispis

KLASA: 023-08/16-01/01
URBROJ:2137-14-16-2
Koprivnica, 30. svibnja 2016.

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (Klasa:012-03/08-01/01, Urbroj:2137-14-08-1; Klasa: 012-03/09-01/01, Urbroj:2137-14-09-1; Klasa:012-03/14-01/01, Urbroj:2137-14-14-1; Klasa:012-03/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1), članka 6. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/07., 12/09., 8/13., 12/13. i 2/14) i Odluke Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 30. svibnja 2016. godine, Klasa:023-08/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1 Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije

Uvjeti:
- magistar inženjer građevinarstva ili magistar inženjer arhitekture i urbanizma
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci
- položeni stručni ispit
Stručni naziv i akademski stupanj stečen prema ranijim propisima izjednačen je s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj 107/07. i 118/12.)".

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Na temelju javnog natječaja, ravnatelja Zavoda na vrijeme od 4 (četiri) godine, imenuje i razrješuje župan na temelju provedenog postupka Upravnog vijeća, a uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.
Ista se osoba može ponovno imenovati za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti : životopis, presliku diplome, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu, presliku domovnice i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariju od šest mjeseci).

Prijave se primaju u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se podnose na adresu:

„Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/1, 48000 Koprivnica, s naznakom – natječaj za ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije."

Predsjednik Upravnog vijeća
Nenad Martinaga

 

 

 
Objavljeno 13 Svibanj 2016
Ispis

12. SVIBNJA 2016. ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020

 

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica održana je prva nacionalna radionica o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u sklopu projekta MINATURA2020. Prije početka same radionice sve prisutne pozdravio je zamjenik župana Darko Sobota i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije je partner u ovom projektu koji se odvija u sklopu EU programa Obzor2020. Radionici je prisustvovalo 50-ak dionika iz državnih institucija, fakulteta, udruga, županija, tvrtki, lokalne samouprave, zavoda za prostorno uređenje i sektora zaštite okoliša i prirode.
U prvom dijelu radionice ispred Zavoda za prostorno uređenje mr.sc. Mladen Matica prezentirao je ciljeve i očekivane rezultate projekta, dok je Blaženka Lukšić, dipl.ing.arh. prezentirala pregled relevantnog Zakonodavstva vezanog za rudarstvo u Republici Hrvatskoj s definicijom ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja s prijedlozima za Analizu konfliktnih područja.
Željko Dedić, dipl,ing.geol. iz Hrvatskog geološkog instituta Zagreb prezentirao je Rudarsko-geološku studiju Koprivničko-križevačke županije s osvrtom na stanje u Hrvatskoj. Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl.ing.arh. i Lidija Škec, dipl.ing.arh. iz Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Zagreb prezentirale su Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske s aspekta eksploatacije mineralnih sirovina. Dr. Željko Pogačnik iz slovenskog Društva tehničkih menagera osvrnuo se na relevantno zakonodavstvo Republike Slovenije za područje iskorištavanja mineralnih sirovina i procedure ishođenja dozvola za eksploataciju. Neven Trenc govorio je o geološkim okolnostima zaštite prirode na širem području Koprivnice na primjeru eksploatacije šljunka i pijeska kvartarne starosti. Nakon prezentacija održana je interaktivna diskusija u svezi navedenih tema, s razmjenom iskustava i dobre prakse te su napravljeni pisani zaključci radionice i najavljena je sljedeća radionica u listopadu 2016. godine.

 

 

 

 
Objavljeno 04 Svibanj 2016
Ispis

U četvrtak 12. svibnja 2016. s početkom u 10:00 sati u Dvorani Hrvatske gospodarske komore, Frankopanska 3, Koprivnica  održat će se Nacionalna konzultacija dionika o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u okviru projekta MINATURA 2020 koju organizira Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s HGK Županijska komora Koprivnica.

 

Attachments:
Download this file (AGENDA.doc)AGENDA.doc[ ]309 Kb
Download this file (POZIVNICA.doc)POZIVNICA.doc[ ]300 Kb
 

Stranica 6 od 18

<< Početak < Prije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Listopad 2022  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See