Objavljeno 20 Veljača 2017
Ispis

Općina Sokolovac u svojstvu nositelja izrade III. ID PPUO Sokolovac organizirala je javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 3/08., 15/09. i 19/14.) sukladno čl. 99. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.). Javno izlaganje je održano dana 09. veljače 2017. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac za vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu Plana.

Obavijest o datumu, mjestu i terminu održavanja javne rasprave i javnog izlaganja objavljena je u dnevnom glasilu „Večernji list" od 22. siječnja 2017. godine, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Općine Sokolovac i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije.

Tijekom javnog izlaganja izrađivač Plana Zavod za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije održao je niz prezentacija u kojima je predstavio planska rješenja prema Odluci o izradi Plana („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 8/15.) i ostalim zahtjevima nadležnih javnopravnih tijela, te fizičkih i pravnih osoba i nakon toga održana je rasprava prisutnih sudionika.

 
Objavljeno 26 Siječanj 2017
Ispis

Na temelju članka 94. stavka 1. i članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sokolovac, KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/14-17-26 od 19. siječnja 2017. godine, nositelj izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem, Jedinstveni upravni odjel Općine Sokolovac objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE SOKOLOVAC SA SMANJENIM SADRŽAJEM


I. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana), koji je utvrdio općinski načelnik Općine Sokolovac Zaključkom KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/14-17-26 od 19. siječnja 2017. godine.


II. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će 15 dana, sukladno članku 10. Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Plana („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 8/15.) i to u vremenskom periodu od 31. siječnja 2017. godine do 14. veljače 2017. godine.


III. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sokolovac u Sokolovcu, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, svakog radnog dana od 7:00 - 15:00 sati, kao i na mrežnim stranicama Općine Sokolovac http://www.sokolovac.hr/.


IV. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Plana održat će se dana 09. veljače 2017. godine (četvrtak) u 12,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac na adresi Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac.


V. Sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na sljedeći način:

- pristupanjem na javni uvid o Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana
- postavljanjem pitanja na javnom izlaganju na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju
- upućivanjem primjedbi i prijedloga, te mišljenja u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Općina Sokolovac, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac, tijekom trajanja javne rasprave, a najkasnije do zadnjeg dana javne rasprave, 14. veljače 2017. godine.


VI. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu III. izmjena i dopuna Plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnih propisa i /ili dokumenata koji su od utjecaja na planska rješenja, s time da se ne mogu postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u definiranom roku smatrat će se da je mišljenje dano i da je Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana izrađen u skladu sa danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentima koji su od utjecaja na prostorni plan.


VI. Prijedlozi, primjedbe i mišljenja koji se ne odnose na predmet III. izmjena i dopuna Plana, te koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


KLASA: 350-02/15-01/02
URBROJ: 2137/14-17-27
Sokolovac, 20. siječnja 2017.

NOSITELJ IZRADE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE SOKOLOVAC

 

 

Attachments:
Download this file (SAZETAK ZA JAVNOST.pdf)SAZETAK ZA JAVNOST.pdf[ ]1544 Kb
 
Objavljeno 20 Listopad 2016
Ispis

Dana 19.10.2016., s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski, stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održali su javno izlaganje o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski. Javno izlaganje organizirano je sukladno članku 99., stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), u sklopu javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Kloštar Podravski, koja traje 10 dana, od 14. listopada do 24. listopada 2016. godine.
Tijekom javnog izlaganja prisutni su dali svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski.
Javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati, do zaključno 24.10.2016. do kada javna rasprava traje te na mrežnim stranicama Općine Kloštar Podravski www.klostarpodravski.hr. Pisane prijedloge i primjedbe mogu se uputiti nositelju izrade, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, do kraja javne rasprave, odnosno do 24. listopada 2016.. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani te potpisani imenom i prezimenom i adresom podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

  

 
Objavljeno 17 Listopad 2016
Ispis

Dana 14.10.2016., s početkom u 10:00 sati, u vatrogasnoj vijećnici dvorišne zgrade VZ Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac, održano je javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac. Javno izlaganje organizirano je sukladno članku 99., stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), u sklopu javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Ferdinandovac, koja traje 10 dana, od 11. listopada do 20. listopada 2016. godine.
Tijekom javnog izlaganja prisutni su dali svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac.
Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati, do zaključno 20.10.2016. do kada javna rasprava traje te na web stranicama Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr. Pisane prijedloge i primjedbe mogu se uputiti nositelju izrade, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac, do kraja javne rasprave, odnosno do 20. listopada 2016.. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani te potpisani imenom i prezimenom i adresom podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 
Objavljeno 07 Listopad 2016
Ispis

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) i Zaključka općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, KLASA: 350-02/15-01/01, URBROJ: 2137/15-16-42 od 27. rujna 2016. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FERDINANDOVAC

 

1. Javna rasprava trajati će 10 dana: od 11. listopada do 20. listopada 2016. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Ferdinandovac na adresi: Trg slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati te na web stranicama Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr.

3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUO organizirat će se dana 14. listopada 2016. godine, u 10,00 sati, u Vatrogasnoj vijećnici dvorišne zgrade VZ općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac.
4. Svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, najkasnije do 20. listopada 2016. godine, i to na slijedeći način:

• postavljanjem pitanja o predloženim rješenjima u tijeku javnog izlaganja,
• davanjem prijedloga i primjedbi u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO o kojem se provodi javna rasprava,
• davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
• upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac.

Ako se do zaključenja javne rasprave ne dostave pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, smatrat će se da nema primjedbi.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Attachments:
Download this file (JR-ID-PPUO-Ferdinandovac.pdf)JR-ID-PPUO-Ferdinandovac.pdf[ ]382 Kb
 
Objavljeno 06 Listopad 2016
Ispis

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Kloštar Podravski, KLASA: 350-01/14-01/02, URBROJ: 2137/2-16-16-38 od 05. listopada 2016. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski.

1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 14. listopada 2016. godine do 24. listopada 2016. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Kloštar Podravski www.klostarpodravski.hr.

3. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski organizirat će se u Općinskoj vijećnici, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski i to 19. listopada 2016. godine u 10,00 sati.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 24. listopada 2016. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 

Stranica 7 od 17

<< Početak < Prije 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Prosinac 2023  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See