Objavljeno 12 Lipanj 2015
Ispis

U tijeku je izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje te kao prva faza izrađena je Koncepcija izrade. Sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.
U tekstualnom dijelu opisani su razlozi pokretanja II. Izmjena i dopuna, upisani su svi pristigli zahtjevi kako javnopravnih tijela tako i fizičkih osoba. Dana je osnovna analiza prostora sa naglaskom na jezero Šoderica koje je glavna tema ovih izmjena i dopuna. Prikazano je postojeće stanje područja oko jezera, postojeća stručna rješenja, planirana namjena u važećim prostornim planovima, način i uvjeti gradnje i svi ostali parametri koji utječu i mogu utjecati na prostor jezera Šoderica. Kao zaključak dana je metodologija izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje sa temama koje su predmet izmjena sa smjernicama daljeg razvoja. Grafički dio Koncepcije izrade sastoji se od tri kartografska prikaza, gdje su na grafički način prikazani svi pristigli zahtjevi i jedna karta sa prikazom fotografija terena.
Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje nastavlja se stoga sve zainteresirane osobe mogu dostaviti svoje zahtjeve, primjedbe, prijedloge u Općinu Drnje.

 

 

 
Objavljeno 02 Lipanj 2015
Ispis

Dana 01. lipnja 2015. godine započela je javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice. U sklopu javne rasprave 01. lipnja 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Koprivnici, održano je javno izlaganje kojemu je prisustvovala gradonačelnica Vesna Želježnjak, zamjenica gradonačelnice Melita Samoborec, predstavnici javnih institucija i zainteresirani građani. Izrađivač ovih Izmjena i dopuna je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Djelatnici Zavoda prezentirali su i obrazložili Prijedlog Plana nakon čega je uslijedila rasprava. Razlozi izmjena Plana su usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ostalom važećom regulativom te noveliranje planskih rješenja radi lakše provedbe i usklađenja stanja na terenu.

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice traje od 01. do 10. lipnja 2015. godine. Javni uvid moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje) svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr .

Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 10. lipnjem 2015. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
-upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg 1, Koprivnica.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

 
Objavljeno 19 Svibanj 2015
Ispis

14. svibnja 2015. godine, u prostorijama Općine Kalinovac, održan je radni sastanak s ravnateljem Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatkom Filipović i njegovim suradnicima, direktorom poduzeća Bistra d.o.o. Đurđevac Božidarom Slobodnjak i suradnicima, načelnikom Općine Kloštar Podravski Sinišom Pavlović i načelnikom Općine Kalinovac Brankom Sobota i suradnicima u svezi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac.
Tema sastanka je vezana uz II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Kalinovac i uz III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Kloštar Podravski, odnosno eksploataciju mineralnih sirovina pijeska i šljunka na području Kalnovečki peski (Općina Kalinovac) i na području Krčevinke (Općine Kloštar Podravski). Nakon sastanka terenski su obrađeni prostori koji će biti zahvaćeni ovim Planom.

  

 
Objavljeno 08 Svibanj 2015
Ispis

 

 U utorak 5. svibnja 2015. godine u Kalinovcu, u prostorijama Općine, održan je radni sastanak predstavnika Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije s načelnikom Brankom Sobotom i njegovim suradnicima u svezi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac. Ovim sastankom i službeno je započela izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac. Tematika sastanka bila je vezana uz prostorno-planske elemente zbog kojih je pokrenuta izmjena Prostornog plana, definirana je dinamika izrade, te su razmotreni svi do sada pristigli zahtjevi, prijedlozi i mišljenja vezana za izradu istoga. Nakon sastanka terenski su obrađeni prostori koji će biti zahvaćeni ovim Planom.

 

 
Objavljeno 03 Lipanj 2014
Ispis

 

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Legrad sa smanjenim sadržajem održano je dana 03. lipnja 2014. godine u 10,00 h u društvenom domu u Legradu, Trg Sv. Trojstva 52A.
Izmjene i dopune PPU Općine Legrad sa smanjenim sadržajem prema Odluci se odnose na:
- Određivanje granica zone gospodarsko-turističke namjene u Kutnjaku i projekta iskorištavanja geotermalnih voda na lokaciji katastarske općine Kutnjak i Selnica Podravska.
- Primljenih prijedloga da se izgrađeni dijelovi naselja uključe u građevinska područja naselja.
- Promjene namjene pojedinih građevinskih parcela na području Turističko-rekreacijskog centra Šoderica.
- Ostali pristigli zahtjevi.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad sa smanjenim sadržajem moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave do 06. lipnja 2014. svakog radnog dana od 8:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Legrad, Trg Sv. Trojstva 52A, Legrad.

 
Objavljeno 30 Svibanj 2014
Ispis

 

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Virje održano je dana 23. svibnja 2014. godine u 10,00 h u Vijećnici Općine Virje u Društvenom domu u Virju, Trg dr. Franje Tuđmana bb, 48 326 Virje.

Prema Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 2/13) razlozi izrade su: određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim, industrijskim i ostalim gospodarskim zonama; korekcija građevinskih područja naselja; ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području Općine; ucrtavanje turističkih biciklističkih, vinskih i konjičkih staza; usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugom zakonskom regulativom; te ostali pristigli prijedlozi.

Na javnom izlaganju obrazložene su promjene u infrastrukturnim sustavima u Općini Virje vezane uz ceste, željeznice, elektroničku komunikaciju, plinovode, naftovode, eksploataciju mineralnih sirovina te gradnju građevina za proizvodnju električne i toplinske energije iskorištavanjem obnovljivih izvora energije. Također, dan je uvid u promjene u građevinskom području šest općinskih naselja: Virje, Šemovci, Miholjanec, Hampovica, Rakitnica i Donje Zdjelice koje su obuhvatile korekciju prema katastru, DOF-u, načinu korištenja prostora te pristiglim zahtjevima. U Plan su uvrštena i područja Ekološke mreže RH i potencijalna područja europske ekološke mreže Natura 2000.

Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Virje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 8:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Virje, Đure Sudete 10 u Virju.

 

      

 

Stranica 8 od 14

<< Početak < Prije 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Rujan 2020  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See