Objavljeno 16 Studeni 2015
Ispis

Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) obavještavamo Vas da je objavljena javna rasprava na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete.
Javna rasprava će trajati 15 dana, od 13. listopada 2015. godine do 27. studenog 2015. godine.
Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Podravske Sesvete, Ivana Mažuranić 1, Podravske Sesvete svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, na mrežnim stranicama Općine Podravske Sesvete, na adresi: www.podravske-sesvete.hr i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, na adresi: http://www.prostorno-kkz.hr./
Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske organizirat će se u prostorijama Općine Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, Podravske Sesvete i to
25. studenoga 2015. godine u 10,00 sati.

 

 
Objavljeno 26 Listopad 2015
Ispis

Javna rasprava će trajati 15 dana, od 27. listopada 2015. godine do 10. studenog 2015. godine.

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati i na web stranicama Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije http://www.prostorno-kkz.hr.

Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca organizirat će se u Gradskoj knjižnici Đurđevac, Trg Svetog Jurja 1, Đurđevac i to 03. studenoga 2015. godine u 10,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 10. studenog 2015. godine i to na slijedeći način:

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Stjepana Radića 1., Đurđevac,
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 
Objavljeno 22 Listopad 2015
Ispis

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac održano je dana 20. listopada 2015. godine u 10,00 h u Vijećnici Općine Kalinovac. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Kalinovac, stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, predstavnici nadležnih javnopravnih tijela te ostala zainteresirana javnost.

Prema Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/14.) razlozi izrade su: određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u gospodarskim zonama; korekcija građevinskih područja; obnovljivi izvori energije; ucrtavanje novog istražnog i eksploatacijskog polja „Peski"; ucrtavanje nerazvrstanih cesta, biciklističkih i konjičkih staza te usklađivanje sa zakonskom regulativom.

Na javnom izlaganju obrazložena je procedura izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac te izvršene promjene u infrastrukturnim sustavima vezane uz ceste, željeznice, elektroničku komunikaciju, plinovode, naftovode, eksploataciju mineralnih sirovina, održivo gospodarenje otpadom i gradnju postrojenja za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora energije. Također, dan je uvid u promjene u građevinskom području triju općinskih naselja: Kalinovac, Batinske i Molvice koje su obuhvatile korekciju prema katastru, ortofoto snimku, načinu korištenja prostora te pristiglim zahtjevima. U Planu su obrađeni i uvjeti zaštite prirodnih područja i kulturnih dobara te su uvrštena područja europske ekološke mreže Natura 2000.

Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave od 12.10. - 26.10.2015. svakog radnog dana od 7:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Kalinovac, Dravska 4 u Kalinovcu.

 
Objavljeno 12 Listopad 2015
Ispis

Dana 07. listopada 2015. godine održan je radni sastanak na poziv tvrtke Bistre d.o.o. Đurđevac, vezan za planirane zahvate eksploatacije pijeska i šljunka na EP „Peski" i gospodarske zone „Peski" koji su zajednički pojekt Općine Kalinovac i Kloštar Podravski, za koje se izrađuju izmjene i dopune prostornih planova.
Sastanku su uz predstavnike tvrtke Bistra d.o.o. Đurđevac Božidara Slobodnjaka i Martina Semeraja i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatka Filipovića, Mladena Maticu i Blaženku Lukšić, nazočili i predstavnici projektno-izrađivačkog tima Geotehničkog fakulteta u Varaždinu dr. Mario Gazdek, Ivan Težak i Denis Težak. Tvrtka Bistra d.o.o. Đurđevac izradila je Program razvoja 2014.-2018. godine s Programom izvršenja 2015.-2016. godine za eksploataciju pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju EP „Peski" u Općini Kalinovac i EP „Budančevica-Peski" u Općini Kloštar Podravski sa planiranom građevnom industrijom na gospodarskoj zoni „Peski" u Općini Kalinovac. Razmotrene su predložene odredbe PPU vezane za navedenu planiranu namjenu i grafičkiprilozi sa novim konstruktivnim prijedlozima.

 
Objavljeno 12 Listopad 2015
Ispis

 

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Kalinovac, KLASA: 350-01/14-01/02, URBROJ: 2137/21-15-22 od 25. rujna 2015. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac. Javna rasprava će trajati 15 dana.

 

 

 
Objavljeno 12 Lipanj 2015
Ispis

U tijeku je izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje te kao prva faza izrađena je Koncepcija izrade. Sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.
U tekstualnom dijelu opisani su razlozi pokretanja II. Izmjena i dopuna, upisani su svi pristigli zahtjevi kako javnopravnih tijela tako i fizičkih osoba. Dana je osnovna analiza prostora sa naglaskom na jezero Šoderica koje je glavna tema ovih izmjena i dopuna. Prikazano je postojeće stanje područja oko jezera, postojeća stručna rješenja, planirana namjena u važećim prostornim planovima, način i uvjeti gradnje i svi ostali parametri koji utječu i mogu utjecati na prostor jezera Šoderica. Kao zaključak dana je metodologija izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje sa temama koje su predmet izmjena sa smjernicama daljeg razvoja. Grafički dio Koncepcije izrade sastoji se od tri kartografska prikaza, gdje su na grafički način prikazani svi pristigli zahtjevi i jedna karta sa prikazom fotografija terena.
Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje nastavlja se stoga sve zainteresirane osobe mogu dostaviti svoje zahtjeve, primjedbe, prijedloge u Općinu Drnje.

 

 

 

Stranica 8 od 14

<< Početak < Prije 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Travanj 2021  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See