Objavljeno 04 Kolovoz 2016
Ispis

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), (u daljnjem tekstu: Zakon), nositelj izrade općinski načelnik Općine Drnje i odgovorni voditelj stručnog izrađivača u ime Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica (u daljnjem tekstu: Zavod), obrađuju mišljenja, prijedloge i primjedbe pristigle tijekom javne rasprave i iznesene tijekom javnog izlaganja o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) te zajedno pripremaju IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI.

Od ukupno jedanaest (11) pismenih očitovanja od sudionika javne rasprave njih deset je prihvaćeno i biti će ugrađeno u Prostorni plan kako u Odredbe za provođenje tako i u kartografske prikaze.

Jedno pismeno očitovanje od ukupno devet (9) primjedbi i prijedloga moralo je biti dijelom prihvaćeno odnosno ne prihvaćeno od toga su četiri (4) prihvaćena i pet (5) se ne prihvaćaju. Prema članku 106. Zakona prije upućivanja Konačnog prijedloga Prostornog plana na donošenje, Općina Drnje dostavit će ovom sudioniku javne rasprave pisanu obavijest o razlozima neprihvaćanja njegovih primjedbi i prijedloga.

Sukladno članku 103. stavak 4. Zakona Izvješće o javnoj raspravi služi za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Prostornog plana.

 

 
Objavljeno 07 Srpanj 2016
Ispis

U skladu s člankom 99. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) održano je javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem. Javno izlaganje održano je dana 5. srpnja 2016. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec.

Datum, mjesto i vrijeme javnog izlaganja objavljeni su u „Podravskom listu" od 27. lipnja 2016. godine (broj 723, godina XVI.), na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja od 27. lipnja 2016. godine (http://www.mgipu.hr/doc/Prostorno/Planovi/Rasprave/JR_2ID_PPUO_Sveti-Petar-Orehovec.pdf), na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar Orehovec dana 27. lipnja 2016. godine (http://www.svetipetarorehovec.hr/prostorni_plan.html), i na našim mrežnim stranicama.

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem trajat će 15 dana, od 04. srpnja 2016. godine do 18. srpnja 2016. godine, a javni uvid moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

 

  

 
Objavljeno 01 Srpanj 2016
Ispis

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sveti Petar Orehovec, KLASA: 350-02/14-01/05, URBROJ: 2137/20-16-8 od 24. lipnja 2016. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

1. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 04. srpnja 2016. godine do 18. srpnja 2016. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar Orehovec www.svetipetarorehovec.hr .

3. Javno izlaganje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem organizirat će se u Vijećnici Općine Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12 i to 05. srpnja 2016. godine u 10,00 sati.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 18. srpnja 2016. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:
Mirko Benko

KLASA: 350-02/14-01/05
URBROJ: 2137/20-16-9
Sveti Petar Orehovec, 24. lipnja 2016.

 

 

 
Objavljeno 29 Lipanj 2016
Ispis

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Drnje, KLASA: 350-02/14-01/05, URBROJ: 2137/04-16-163 od 18. lipnja 2016. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Drnje

Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

1. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 06. srpnja 2016. godine do 20. srpnja 2016. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Drnje, Trg kralja Tomislava 29, Drnje, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Drnje www.drnje.hr.

3. Javno izlaganje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje organizirat će se u Drušrvenom domu u Drnju, Trg kralja Tomislava 30, Drnje, i to 07. srpnja 2016. godine u 10,00 sati.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 20. srpnja 2016. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drnje, Trg kralja Tomislava 29, Drnje.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-01/14-01/05
URBROJ: 2137/04-16-164 OPĆINSKI NAČELNIK:
Drnje, 19. lipanj 2016. SLAVKO LOTH

 
Objavljeno 28 Lipanj 2016
Ispis


U prostorijama Općine Sokolovac dana 23. lipnja 2016. godine održan je radni sastanak u svezi izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 3/08., 15/09. i 19/14.).

U suradnji predstavnika izrađivača Plana Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije i nositelja izrade Plana Općine Sokolovac, na sastanku su bile komentirane promjene i korekcije granica građevinskog područja te razmatrani zahtjevi iz Odluke o izradi navedenog Plana („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 8/15.).

 

 
Objavljeno 28 Lipanj 2016
Ispis

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sveti Petar Orehovec, KLASA: 350-02/14-01/05, URBROJ: 2137/20-16-8 od 24. lipnja 2016. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

1. Javna rasprava će trajati 15 dana, od 04. srpnja 2016. godine do 18. srpnja 2016. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar Orehovec www.svetipetarorehovec.hr .

3. Javno izlaganje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem organizirat će se u Vijećnici Općine Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12 i to 05. srpnja 2016. godine u 10,00 sati.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 18. srpnja 2016. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela:
Mirko Benko

KLASA: 350-02/14-01/05
URBROJ: 2137/20-16-9
Sveti Petar Orehovec, 24. lipnja 2016.

 

Stranica 8 od 17

<< Početak < Prije 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Prosinac 2023  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See