Objavljeno 22 Listopad 2015
Ispis

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac održano je dana 20. listopada 2015. godine u 10,00 h u Vijećnici Općine Kalinovac. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Kalinovac, stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, predstavnici nadležnih javnopravnih tijela te ostala zainteresirana javnost.

Prema Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/14.) razlozi izrade su: određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u gospodarskim zonama; korekcija građevinskih područja; obnovljivi izvori energije; ucrtavanje novog istražnog i eksploatacijskog polja „Peski"; ucrtavanje nerazvrstanih cesta, biciklističkih i konjičkih staza te usklađivanje sa zakonskom regulativom.

Na javnom izlaganju obrazložena je procedura izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac te izvršene promjene u infrastrukturnim sustavima vezane uz ceste, željeznice, elektroničku komunikaciju, plinovode, naftovode, eksploataciju mineralnih sirovina, održivo gospodarenje otpadom i gradnju postrojenja za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora energije. Također, dan je uvid u promjene u građevinskom području triju općinskih naselja: Kalinovac, Batinske i Molvice koje su obuhvatile korekciju prema katastru, ortofoto snimku, načinu korištenja prostora te pristiglim zahtjevima. U Planu su obrađeni i uvjeti zaštite prirodnih područja i kulturnih dobara te su uvrštena područja europske ekološke mreže Natura 2000.

Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave od 12.10. - 26.10.2015. svakog radnog dana od 7:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Kalinovac, Dravska 4 u Kalinovcu.

 
Objavljeno 12 Listopad 2015
Ispis

Dana 07. listopada 2015. godine održan je radni sastanak na poziv tvrtke Bistre d.o.o. Đurđevac, vezan za planirane zahvate eksploatacije pijeska i šljunka na EP „Peski" i gospodarske zone „Peski" koji su zajednički pojekt Općine Kalinovac i Kloštar Podravski, za koje se izrađuju izmjene i dopune prostornih planova.
Sastanku su uz predstavnike tvrtke Bistra d.o.o. Đurđevac Božidara Slobodnjaka i Martina Semeraja i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatka Filipovića, Mladena Maticu i Blaženku Lukšić, nazočili i predstavnici projektno-izrađivačkog tima Geotehničkog fakulteta u Varaždinu dr. Mario Gazdek, Ivan Težak i Denis Težak. Tvrtka Bistra d.o.o. Đurđevac izradila je Program razvoja 2014.-2018. godine s Programom izvršenja 2015.-2016. godine za eksploataciju pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju EP „Peski" u Općini Kalinovac i EP „Budančevica-Peski" u Općini Kloštar Podravski sa planiranom građevnom industrijom na gospodarskoj zoni „Peski" u Općini Kalinovac. Razmotrene su predložene odredbe PPU vezane za navedenu planiranu namjenu i grafičkiprilozi sa novim konstruktivnim prijedlozima.

 
Objavljeno 12 Listopad 2015
Ispis

 

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Kalinovac, KLASA: 350-01/14-01/02, URBROJ: 2137/21-15-22 od 25. rujna 2015. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac. Javna rasprava će trajati 15 dana.

 

 

 
Objavljeno 12 Lipanj 2015
Ispis

U tijeku je izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje te kao prva faza izrađena je Koncepcija izrade. Sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.
U tekstualnom dijelu opisani su razlozi pokretanja II. Izmjena i dopuna, upisani su svi pristigli zahtjevi kako javnopravnih tijela tako i fizičkih osoba. Dana je osnovna analiza prostora sa naglaskom na jezero Šoderica koje je glavna tema ovih izmjena i dopuna. Prikazano je postojeće stanje područja oko jezera, postojeća stručna rješenja, planirana namjena u važećim prostornim planovima, način i uvjeti gradnje i svi ostali parametri koji utječu i mogu utjecati na prostor jezera Šoderica. Kao zaključak dana je metodologija izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje sa temama koje su predmet izmjena sa smjernicama daljeg razvoja. Grafički dio Koncepcije izrade sastoji se od tri kartografska prikaza, gdje su na grafički način prikazani svi pristigli zahtjevi i jedna karta sa prikazom fotografija terena.
Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje nastavlja se stoga sve zainteresirane osobe mogu dostaviti svoje zahtjeve, primjedbe, prijedloge u Općinu Drnje.

 

 

 
Objavljeno 02 Lipanj 2015
Ispis

Dana 01. lipnja 2015. godine započela je javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice. U sklopu javne rasprave 01. lipnja 2015. godine, u Gradskoj vijećnici u Koprivnici, održano je javno izlaganje kojemu je prisustvovala gradonačelnica Vesna Želježnjak, zamjenica gradonačelnice Melita Samoborec, predstavnici javnih institucija i zainteresirani građani. Izrađivač ovih Izmjena i dopuna je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Djelatnici Zavoda prezentirali su i obrazložili Prijedlog Plana nakon čega je uslijedila rasprava. Razlozi izmjena Plana su usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ostalom važećom regulativom te noveliranje planskih rješenja radi lakše provedbe i usklađenja stanja na terenu.

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Koprivnice traje od 01. do 10. lipnja 2015. godine. Javni uvid moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje) svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Grada Koprivnice www.koprivnica.hr .

Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 10. lipnjem 2015. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
-upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Zrinski trg 1, Koprivnica.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

 
Objavljeno 19 Svibanj 2015
Ispis

14. svibnja 2015. godine, u prostorijama Općine Kalinovac, održan je radni sastanak s ravnateljem Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatkom Filipović i njegovim suradnicima, direktorom poduzeća Bistra d.o.o. Đurđevac Božidarom Slobodnjak i suradnicima, načelnikom Općine Kloštar Podravski Sinišom Pavlović i načelnikom Općine Kalinovac Brankom Sobota i suradnicima u svezi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac.
Tema sastanka je vezana uz II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Kalinovac i uz III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Kloštar Podravski, odnosno eksploataciju mineralnih sirovina pijeska i šljunka na području Kalnovečki peski (Općina Kalinovac) i na području Krčevinke (Općine Kloštar Podravski). Nakon sastanka terenski su obrađeni prostori koji će biti zahvaćeni ovim Planom.

  

 

Stranica 10 od 16

<< Početak < Prije 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Ožujak 2023  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See