Objavljeno 01 Prosinac 2015
Ispis

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Podravske Sesvete održano je dana 25. studenog 2015. godine u 10,00 h u maloj vijećnici Općine Podravske Sesvete. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Podravske Sesvete, stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, predstavnici nadležnih javnopravnih tijela te ostala zainteresirana javnost.

Prema Odluci o izradi objavljenoj u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 05/15 od 13. svibnja 2015. godine, razlozi izrade su: određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u gospodarskim zonama; korekcija građevinskih područja; obnovljivi izvori energije; prenamjena poljoprivrednog zemljišta u stambeno-poslovnu zonu; ucrtavanje nerazvrstanih cesta, biciklističkih i konjičkih staza te usklađivanje sa zakonskom regulativom.

Na javnom izlaganju obrazložena je procedura izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Podravske Sesvete te su izvršene promjene u infrastrukturnim sustavima vezane uz ceste, elektroničku komunikaciju, plinovode, održivo gospodarenje otpadom i gradnju postrojenja za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora energije. Također, dan je uvid u promjene u građevinskom području naselja koje su obuhvatile korekciju prema katastru, ortofoto snimku, načinu korištenja prostora te pristiglim zahtjevima. U Planu su obrađeni i uvjeti zaštite prirodnih područja i kulturnih dobara te su uvrštena područja europske ekološke mreže Natura 2000.

 

 

 
Objavljeno 16 Studeni 2015
Ispis

Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) obavještavamo Vas da je objavljena javna rasprava na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete.
Javna rasprava će trajati 15 dana, od 13. listopada 2015. godine do 27. studenog 2015. godine.
Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Podravske Sesvete, Ivana Mažuranić 1, Podravske Sesvete svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, na mrežnim stranicama Općine Podravske Sesvete, na adresi: www.podravske-sesvete.hr i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, na adresi: http://www.prostorno-kkz.hr./
Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske organizirat će se u prostorijama Općine Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, Podravske Sesvete i to
25. studenoga 2015. godine u 10,00 sati.

 

 
Objavljeno 26 Listopad 2015
Ispis

Javna rasprava će trajati 15 dana, od 27. listopada 2015. godine do 10. studenog 2015. godine.

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati i na web stranicama Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije http://www.prostorno-kkz.hr.

Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca organizirat će se u Gradskoj knjižnici Đurđevac, Trg Svetog Jurja 1, Đurđevac i to 03. studenoga 2015. godine u 10,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 10. studenog 2015. godine i to na slijedeći način:

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Stjepana Radića 1., Đurđevac,
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 
Objavljeno 22 Listopad 2015
Ispis

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac održano je dana 20. listopada 2015. godine u 10,00 h u Vijećnici Općine Kalinovac. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Kalinovac, stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, predstavnici nadležnih javnopravnih tijela te ostala zainteresirana javnost.

Prema Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/14.) razlozi izrade su: određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u gospodarskim zonama; korekcija građevinskih područja; obnovljivi izvori energije; ucrtavanje novog istražnog i eksploatacijskog polja „Peski"; ucrtavanje nerazvrstanih cesta, biciklističkih i konjičkih staza te usklađivanje sa zakonskom regulativom.

Na javnom izlaganju obrazložena je procedura izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac te izvršene promjene u infrastrukturnim sustavima vezane uz ceste, željeznice, elektroničku komunikaciju, plinovode, naftovode, eksploataciju mineralnih sirovina, održivo gospodarenje otpadom i gradnju postrojenja za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora energije. Također, dan je uvid u promjene u građevinskom području triju općinskih naselja: Kalinovac, Batinske i Molvice koje su obuhvatile korekciju prema katastru, ortofoto snimku, načinu korištenja prostora te pristiglim zahtjevima. U Planu su obrađeni i uvjeti zaštite prirodnih područja i kulturnih dobara te su uvrštena područja europske ekološke mreže Natura 2000.

Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave od 12.10. - 26.10.2015. svakog radnog dana od 7:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Kalinovac, Dravska 4 u Kalinovcu.

 
Objavljeno 12 Listopad 2015
Ispis

Dana 07. listopada 2015. godine održan je radni sastanak na poziv tvrtke Bistre d.o.o. Đurđevac, vezan za planirane zahvate eksploatacije pijeska i šljunka na EP „Peski" i gospodarske zone „Peski" koji su zajednički pojekt Općine Kalinovac i Kloštar Podravski, za koje se izrađuju izmjene i dopune prostornih planova.
Sastanku su uz predstavnike tvrtke Bistra d.o.o. Đurđevac Božidara Slobodnjaka i Martina Semeraja i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatka Filipovića, Mladena Maticu i Blaženku Lukšić, nazočili i predstavnici projektno-izrađivačkog tima Geotehničkog fakulteta u Varaždinu dr. Mario Gazdek, Ivan Težak i Denis Težak. Tvrtka Bistra d.o.o. Đurđevac izradila je Program razvoja 2014.-2018. godine s Programom izvršenja 2015.-2016. godine za eksploataciju pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju EP „Peski" u Općini Kalinovac i EP „Budančevica-Peski" u Općini Kloštar Podravski sa planiranom građevnom industrijom na gospodarskoj zoni „Peski" u Općini Kalinovac. Razmotrene su predložene odredbe PPU vezane za navedenu planiranu namjenu i grafičkiprilozi sa novim konstruktivnim prijedlozima.

 
Objavljeno 12 Listopad 2015
Ispis

 

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Kalinovac, KLASA: 350-01/14-01/02, URBROJ: 2137/21-15-22 od 25. rujna 2015. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac. Javna rasprava će trajati 15 dana.

 

 

 

Stranica 10 od 17

<< Početak < Prije 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Prosinac 2023  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See