Objavljeno 07 Lipanj 2016
Ispis

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUO Rasinja održano je dana 7. lipnja 2016. godine u 10,00 h u Općinskom centru za kulturu, tradiciju i edukaciju, Trg sv. Križa 21, Rasinja. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Rasinja, djelatnici stručnog izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, i predstavnik nadležnog javnopravnog tijela.
Prema Odluci o izradi objavljenoj u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 17/14 izrada IV. ID PPUO Rasinja utvrđuje se radi formiranja proizvodnog pogona u dijelu koji se odnosi na određivanje lokacije za smještaj proizvodnog pogona u naselju Subotica Podravska.
Na javnom izlaganju obrazložena je procedura izrade IV. Izmjena i dopuna PPUO Rasinja, dan je uvid u promjene u građevinskom području naselja Subotica Podravska radi smještaja proizvodnog pogona.
Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Rasinja, Trg sv. Florijana 2, Rasinja svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Rasinja www.rasinja.hr do 10. lipnja 2016. godine.

 
Objavljeno 30 Svibanj 2016
Ispis

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Rasinja, KLASA: 350-01/15-01/08, URBROJ: 2137/13-16-1 od 18. svibnja 2016. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja.

Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

Javna rasprava će trajati 15 dana, od 27. svibnja 2016. godine do 10. lipnja 2016. godine.

Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Rasinja, Trg sv. Florijana 2, Rasinja svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Rasinja www.rasinja.hr.

Javno izlaganje Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja organizirat će se u Općinskom centru za kulturu, tradiciju i edukaciju, Trg sv. Križa 21, Rasinja i to 07. lipnja 2016. godine u 10,00 sati.

 

 

 

Attachments:
Access this URL (http://www.prostorno-kkz.hr/doc/ELABORAT.pdf)Elaborat[ ]11018 Kb
Access this URL (http://www.prostorno-kkz.hr/doc/KARTA_1.pdf)Karta 1[ ]8754 Kb
Access this URL (http://www.prostorno-kkz.hr/doc/KARTA_4_2.pdf)Karta 4-2[ ]12547 Kb
 
Objavljeno 04 Ožujak 2016
Ispis

 

U prostorijama Općine Kalinovac je u četvrtak 03. ožujka 2016. godine izvršena predaja Izvornika elaborata II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac (SG KKŽ 6/07, 2/09 i 15/15), kojega je općinskom načelniku Branku Soboti uručio u ime izrađivača Plana ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović.
Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac objavljena je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 15/15.

 
Objavljeno 04 Ožujak 2016
Ispis

U četvrtak 03.ožujka 2016. godine održan je sastanak Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije i trgovačkog društva BISTRA d.o.o. za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo Đurđevac, u svezi planiranja zone za eksploataciju mineralnih sirovina građevnog šljunka i pijeska - planiranog EP„Krčevine", tijekom već započete izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 12/03, 10/07 i 10/10).
Planirano istražno i eksploatacijsko polje „Krčevine" zauzima površinu od 18,52 ha u vlasništvu tvrtke BISTRA i funkcionalno je povezano u jednu gospodarsku cjelinu sa planiranim eksploatacijskim poljem građevnog šljunka i pijeska EP „Peski" i planirane gospodarske, proizvodno - poslovne namjene „Kalnovečki Peski" u Općini Kalinovec, sukladno II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 6/07, 2/09 i 15/15).
Program razvoja BISTRA d.o.o Đurđevac od 2014. - 2018. s potrebama izvršenja za eksploataciju mineralnih sirovina u općinama Kalinovac i Kloštar Podravski izložio je Martin Semeraj, izrađivač Programa, Tehnička priprema BISTRA d.o.o. Đurđevac.

 
Objavljeno 24 Veljača 2016
Ispis

U tijeku je izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem (Odluka o izradi objavljena je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", broj 18/14). U prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec dana 23. veljače 2016. godine održan je radni sastanak sa načelnikom Općine Franjom Poljakom i pročelnikom Jedinstvenog upravnog odijela Mirkom Benkom. Na sastanku se raspravljalo o razlozima i problematici koja se odnosi na ove izmjene i dopune, pregledani su pristigli zahtjevi, te je dogovoren daljnji tijek izrade Plana.
Dosadašnjim izmjenama i dopunama osigurali su se svi potrebni preduvjeti za izgradnju dviju bioplinskih elektrana snage 1 MW u Gregurovcu i Svetom Petru Orehovcu, za investitora iz Svetog Petra Orehovca, trgovačko društvo BIOplinara organica Kalnik 1 d.o.o. i trgovačko društvo Bioplinska elektrana Orehovec d.o.o.. Djelatnici Zavoda u sklopu terenskog obilaska Općine obišli su i navedene lokacije na kojima je u tijeku izgradnja bioplinskih postrojenja kako je to predviđeno kroz prostorno-plansku dokumentaciju, a potom su terenski obišli i sve ostale lokacije poljoprivredno-gospodarskih građevina na području Općine.

 

    

 
Objavljeno 21 Prosinac 2015
Ispis

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/08., 15/09. i 19/14.) objavljenom u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 8/15., započela je izrada III. izmjena i dopuna navedenog Plana. Nositelj izrade navedenih izmjena i dopuna Plana je Općina Sokolovac, koja sukladno članku 81. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem Plana, a stručne poslove izrade nacrta prijedloga, odnosno konačnog prijedloga prostornog plana obavlja Zavod za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije iz Koprivnice.

 

 

Stranica 9 od 17

<< Početak < Prije 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Prosinac 2023  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See