Objavljeno 19 Kolovoz 2020
Ispis

Poštovani korisnici usluga Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije,

s ciljem sprječavanja širenja zaraze COVID-19 virusom molimo Vas da za sve potrebno kontaktirate djelatnike telefonom, e mailom, a osobno dolazite isključivo ako ne možete postupiti na drugi način i to uz prethodni dogovor e-mailom ili telefonom uz obveznu uporabu zaštitne maske.

 

 

 

 
Objavljeno 18 Srpanj 2020
Ispis

KLASA: 023-08/20-01/01
URBROJ:2137-14-20-9
Koprivnica, 9. srpnja 2020.

 

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19), članka 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (KLASA:012-03/08-01/01, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. veljače 2008., KLASA:012-03/09_01/1, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. listopada 2009., KLASA:012-03/14-01/1, URBROJ:2137-14-14-1 od 15. travnja 2014., KLASA:012-03/16-01/1, URBROJ:2137-14-16-1 od 30. lipnja 2016.) i Odluke Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 9. srpnja 2020. godine, KLASA:023-08/20-01/01, URBROJ:2137-14-20-8 Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije raspisuje ponovljeni

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije

Uvjeti:
- magistar inženjer građevinarstva ili magistar inženjer arhitekture i urbanizma ,
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
- položeni stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja.
Stručni naziv i akademski stupanj stečen prema ranijim propisima izjednačen je s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj 107/07. i 118/12.)".

 

Na temelju javnog natječaja, ravnatelja/icu Zavoda na vrijeme od 4 (četiri) godine, imenuje i razrješuje župan na temelju provedenog postupka Upravnog vijeća, a uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.
Ista se osoba može ponovno imenovati za ravnatelja.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu, presliku domovnice i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama" i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije www.prostorno-kkz.hr.

 

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu:

 

„Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/1, 48000 Koprivnica, s naznakom – natječaj za ravnatelja/icu Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije."

 

KLASA:023-08/20-01/01                                                                                                                          Predsjednik Upravnog vijeća

URBROJ:2137-14-20-8                                                                                                                             Ivan Mićurin, dipl.ing.geod.

 

Koprivnica, 9. srpnja 2020.

 

Objavljeno u „Narodnim novinama" broj 83/20. od 17. srpnja 2020. godine.

 

LINK: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8301401.html 

 

 
Objavljeno 13 Srpanj 2020
Ispis

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 023-08/20-01/01, URBROJ: 2137-14-20-07) donijete na 14. Sjednici dana 9. srpnja 2020. Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije objavljuje


                                                                           PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA


za imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
Poništava se javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije objavljen u dnevnom tisku Jutarnji list dana 24. svibnja 2020. godine.

 
Objavljeno 05 Lipanj 2020
Ispis

Djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije sudjelovali su 26. rujna 2018. godine u Zagrebu na skupu pod nazivom Urbana sanacija. Predstavljen je Pilot projekt izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Grada Koprivnice – Podolice, Vinica i Kunovec Breg.
Hrvatski zavod za prostorni razvoj, koji je organizator skupa, početkom listopada 2016. godine pokrenuo je izradu pilot-projekata kojima je cilj doprinijeti razvoju metodologije za izradu planova sanacije područja nezakonite gradnje. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije je sudjelovao u pilot projektu u sklopu kojeg je sudjelovalo još pet zavoda za prostorno uređenje iz kontinentalnog dijela Hrvatske. Rezultat zajedničkog rada je Zbornik s pilot projektima izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje te sa stručnim radovima koji će poslužiti kao materijal za daljnje bavljenje temom urbane sanacije.
Na stranicama Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije predstavljena je skraćena tekstualna verzija. Kompletan tekst može se preuzeti u uredu Zavoda kod Snježane Marković Sirovec, mag.ing.arh.

 

 

 
Objavljeno 17 Ožujak 2020
Ispis

Župan donio Odluku o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama
Župan Darko Koren danas je u prisustvu zamjenika župana Darka Sobote i Ratimira Ljubića održao Kolegij s pročelnicima upravnih tijela Županijske uprave i ravnateljima županijskih ustanova na kojima je izvijestio o donesenoj Odluci o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama.
Župan je pojasnio kako u cilju prevencije širenja virusa COVID-19, sva upravna tijela (odjeli i službe) Koprivničko­ križevačke županije, ustanove kojima je Koprivničko-križevačka županija osnivač te trgovačka društva u kojima Koprivničko-križevačka županija ima poslovne udjele, prestaju s izravnim radom sa strankama od 16. ožujka 2020. do opoziva.
Rad sa strankama odvijat će se svaki radni dan putem elektroničke pošte te telefonskim putem. U iznimnim slučajevima, kada navedene opcije nisu moguće, službenici će komunicirati sa strankama neposredno u uredima upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije, poštujući higijenske standarde propisane od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i drugih nadležnih institucija.
Sva upravna tijela Koprivničko-križevačke županije, kao i ustanove i trgovačka društva nastavljaju obavljati svoj redovni rad i radne zadatke, dok se navedena mjera uvodi preventivno u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti uzrokovane COVID-19 te zaštite građana kao i službenika/namještenika od nepotrebnog izlaganja rizicima zaraze.

Kontakt podatci o osobama kojima se stranke mogu obratiti u narednom razdoblju.
Služba ureda župana
tel: 048/ 658 203
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti
Kontakt osoba: Miroslav Babić, tel: 048/658 154, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Branitelji)
Kontakt osoba: Ljiljana Šimeg Salajpal, tel: 658-124, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Socijalna skrb)
Kontakt osoba Katarina Lukunić, tel: 658-223,e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Zdravstvo)
Upravni odjel za opću upravu
Kontakt osoba: pročelnik Tihomir Kvakarić, tel: 048/658 190, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Maja Blažek – viša stručna suradnica za opću upravu – 048/658-174, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Helena Kožić – viša stručna suradnica za imovinska prava – 048/658-103, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nataša Karuza – referentica matičarka – 048/658-145, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marica Markov – referentica matičarka – 048/818-431, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vladica Lesičar – referentica matičarka – 048/720-335, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jasminka Širola – savjetnica za imovinska prava – 048/720-333, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine
Kontakt osoba: Barbara Domović, viša stručna suradnica za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport, tel:0 48 658-220, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt osoba: Ivan Koren, viši stručni suradnik za obrazovanje i znanost, tel:048/ 658 222,e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt osoba: Boris Sabolić, viši savjetnik za odgoj, obrazovanje, kulturu i sport, tel:048/ 658 118, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Sjedište Koprivnica – 048/ 658 129
Izdvojeno mjesto rada Đurđevac – 048/ 818 402
Izdvojeno mjesto rada Križevci – 048/ 270 953
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove
Kontakt osoba: Marina Horvat, tel: 098/9440-660 , email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marija Kovačec i Helena Matica Bukovčan (poslovi Županijske skupštine) , tel:658-252
Vesna Pribeg Peričić i Vlatko Pelc (kadrovska služba) tel: 658-253 i 658-173
Pisarnica Koprivnica, tel: 658-256
Pisarnica Križevci, tel: 270 – 902 i 720 -300
Pisarnica Đurđevac, tel: 818 – 404 i 818 -400
Upravi odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Kontakt osoba: Jadranka Mađerić – za sva pitanja vezana na poslove iz područja gospodarstva, tel: 048/658 – 109, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt osoba: Snježana Babok Grgić – za sva pitanja iz područja poljoprivrede, tel: 048/658 -138, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kontakt osoba: Miroslav Vrban – za sva pitanja vezana na poslove komunalne djelatnosti, tel: 048/658 -234, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Kontakt osoba: Darko Masnec, tel: 048 658-242, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije
Kontakt osoba: Željka Kolar, tel: 048-621-790 (do 15 sati), mob: 098/374-250, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije
Kontakt osoba Melita Birčić, tel : 048-621-978 (do 15 sati), email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije
Kontakt osoba: Zlatko Filipović, tel: 099-218-4411
Kontakt osoba: Mladen Matica, tel: 099-812-4067, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Attachments:
Download this file (odluka_župana_16_3.pdf)odluka_župana_16_3.pdf[ ]463 Kb
 

Stranica 2 od 19

<< Početak < Prije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Prosinac 2023  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See