Objavljeno 18 Srpanj 2020
Ispis

KLASA: 023-08/20-01/01
URBROJ:2137-14-20-9
Koprivnica, 9. srpnja 2020.

 

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19), članka 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (KLASA:012-03/08-01/01, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. veljače 2008., KLASA:012-03/09_01/1, URBROJ:2137-14-09-1 od 19. listopada 2009., KLASA:012-03/14-01/1, URBROJ:2137-14-14-1 od 15. travnja 2014., KLASA:012-03/16-01/1, URBROJ:2137-14-16-1 od 30. lipnja 2016.) i Odluke Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 9. srpnja 2020. godine, KLASA:023-08/20-01/01, URBROJ:2137-14-20-8 Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije raspisuje ponovljeni

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije

Uvjeti:
- magistar inženjer građevinarstva ili magistar inženjer arhitekture i urbanizma ,
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
- položeni stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja.
Stručni naziv i akademski stupanj stečen prema ranijim propisima izjednačen je s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj 107/07. i 118/12.)".

 

Na temelju javnog natječaja, ravnatelja/icu Zavoda na vrijeme od 4 (četiri) godine, imenuje i razrješuje župan na temelju provedenog postupka Upravnog vijeća, a uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.
Ista se osoba može ponovno imenovati za ravnatelja.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu, presliku domovnice i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama" i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije www.prostorno-kkz.hr.

 

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu:

 

„Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/1, 48000 Koprivnica, s naznakom – natječaj za ravnatelja/icu Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije."

 

KLASA:023-08/20-01/01                                                                                                                          Predsjednik Upravnog vijeća

URBROJ:2137-14-20-8                                                                                                                             Ivan Mićurin, dipl.ing.geod.

 

Koprivnica, 9. srpnja 2020.

 

Objavljeno u „Narodnim novinama" broj 83/20. od 17. srpnja 2020. godine.

 

LINK: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8301401.html 

 

Google Maps lokacija sjedišta
<<  Srpanj 2024  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See