Objavljeno 29 Svibanj 2015
Ispis

 

Dana 29. svibnja 2015. godine, u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije,održan je finalni 5. sastanak Lokalne akcijske grupe osnovane u sklopu Green Partnerships projekta na kojemu kao jedan od 12 partnera iz 11 europskih zemalja sudjeluje Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Budući da projekt završava krajem svibnja 2015. godine, naglasak je stavljen na ostvarene rezultate na lokalnoj i međunarodnoj razini. Sastanku su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Regionalne energetske agencije Sjever, tvrtke Energetika d.o.o. iz Koprivnice, Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica te Zavoda za prostorno uređenje KKŽ. 

Osim razmjene iskustava između svih partnera na 7 međunarodnih sastanaka, posebno značajni bili su stručni obilasci primjera dobre prakse korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Formirano je ukupno 11 Lokalnih akcijskih grupa koje su okupile oko 130 stručnjaka te su održane 22 stručne radionice na kojima je prisustvovalo oko 600 sudionika. Osim toga, izdana je Finalna publikacija s prikazom glavnih rezultata akcijskih planova provedenih na nacionalnim razinama te „Korak-po-korak" vodič s praktičnim uputama za implementaciju projekata učinkovitog korištenja energije.

Na lokalnoj razini Zavod je osnovao 1 LAG te održao 2 stručne radionice. Provedena su 3 akcijska plana u kojima je izrađena tehnička dokumentacija za postavljanje solarnih panela na zgradu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, arhitektonski snimak, energetski certifikat i glavni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Osnovne škole Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno, te studija isplativosti bioplinskog grijanja javnih objekata u gradu Đurđevcu. Također, izrađena je Strategija iskorištavanja OIE na području Županije od strane REA-e Sjever, strateški dokument održivosti na regionalnoj razini koji će postati podloga za izradu prostornih planova.

Istaknuto je da provedba svih projekata ovisi najviše o financijskim sredstvima, posebno sufinanciranju iz EU fondova ili natječaja koji raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH. Međutim, glavne projekte treba pripremiti i prije raspisivanja natječaja, jer je njihovo trajanje kratko, a sredstva ograničena. S obzirom na to, tehnička dokumentacija izrađena u sklopu Green Partnerships projekta odlična je početna točka za prijave na natječaje, a time i njezinu realizaciju u stvarnosti.

 

    

 
Objavljeno 28 Svibanj 2015
Ispis

 U sklopu Green Partnerships projekta 27. svibnja 2015. godine održan je 4. sastanak Lokalne akcijske grupe u prostorijama Osnovne škole „Grigor Vitez", Sveti Ivan Žabno. Sastanku su prisustvovali predstavnici Osnovne škole, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije te predstavnik projektanata. Zgrada je izgrađena prije 38 godina, te zbog nedostatnog održavanje trenutno ne zadovoljava energetske standarde. Iz tog razloga, izabrana je za jedan od akcijskih planova Green Partnerships projekta preko kojega je izrađena tehnička dokumentacija za njezinu energetsku obnovu.

Prvi korak izrade dokumentacije podrazumijevao je arhitektonski snimak postojećeg stanja s obzirom da izvedena izgradnja nije odgovarala originalnim arhitektonskim nacrtima. Izvršen je energetski pregled zgrade te je izrađen energetski certifikat i izvješće o energetskom pregledu, čime je utvrđeno da zgrada škole spada u G razred potrošnje energije. Predložene su određene mjere poboljšanja energetske učinkovitosti detaljnije razrađene u glavnom projektu. Predviđena je obnova fasade i postavljanje toplinske izolacije na zidove (povrat investicije - 5,8 god.); postavljanje kamene vune na tavan (povrat investicije - 3 god.); zamjena stolarije (povrat investicije - 5,1 god.) te zamjena rasvjetnih tijela (povrat investicije - 12 god.). Također, nakon provedbe ovih mjera, kojima bi zgrada prešla u energetski razred C, isplativa bi bila i ugradnja novih plinskih kondenzacijskih kotlova.
Ova dokumentacija početna je točka i poticaj za daljnja ulaganja u energetsku učinkovitost škole. Osim financijskih ušteda koje će biti ostvarene provedbom projekta energetske obnove, najveći doprinos je i širenje znanja, podizanje svijesti o važnosti pravilnog korištenja energije te promjena ponašanja kod mlađih generacija.
Na kraju sastanka ravnatelj Zavoda uručio je ravnateljici škole Arhitektonski snimak postojećeg stanja, Izvješće o energetskom pregledu i Energetski certifikat te Glavni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade Osnovne škole „Grigor Vitez", Sveti Ivan Žabno. Također, svim učenicima podijeljeni su prigodni pokloni, eko-bojice Green Partnerships projekta.

          

 
Objavljeno 27 Svibanj 2015
Ispis

U Mariboru je od 19. do 21. svibnja 2015. godine održan posljednji međunarodni koordinacijski sastanak partnera i finalna konferencija projekta GREEN PARTNERSHIPS. Projekt GREEN PARTNERSHIPS odvijao se od siječnja 2013. do svibnja 2015. godine, u sklopu 5. poziva Programa Mediteran (MED) čija je tema bila „Inovacije za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost". U projektu je sudjelovalo 12 partnera iz 11 zemalja, a vodeći partner bio je Institut za poljoprivredu i šumarstvo iz Maribora. Hrvatski partner u projektu bio je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, a ostali partneri su: Energetska agencija Podravje (Slovenija), Općina Lakatamija (Cipar), GERES – grupa za okoliš i obnovljivu energiju (Francuska), Tehničko sveučilište Kreta (Grčka), Kyoto Club (Italija), AREANATejo – Regionalna agencija za okoliš i energiju (Portugal), Gradsko vijeće Granollersa (Španjolska), Poljoprivredno sveučilište Tirana (Albanija), Hidroinženjerski institut Sarajevo (BiH), te Institut za strateške studije i prognoze (Crna Gora). Ukupni budžet projekta iznosi 1.976.060 €, od čega je Zavod imao na raspolaganju 104.700 €.
Na finalnoj konferenciji prisustvovalo je preko 80 sudionika, prvenstveno stručnjaka s područja korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Sudionicima skupa obratili su se direktor Instituta za poljoprivredu i šumarstvo iz Maribora, predsjednik slovenske poljoprivredne i šumarske komore, predsjednik Udruge gradova i općina Republike Slovenije, predstavnici slovenskih ministarstava te slovenska dobitnica Nobelove nagrade za mir Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja s Biotehnološkog fakulteta iz Ljubljane. Osim toga, važnost održivog razvitka naglašena je i u prezentacijama predstavnika nekoliko europskih udruženja: Lokalne vlasti za održivost (ICLEI), Europske federacije agencija i regija za energiju i okoliš (FEDERANE) te Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors).
Svi partneri imali su mogućnost predstaviti rezultate svojih aktivnosti unutar projekta u sklopu održanih panel diskusija, na kojima su glavne teme bile: energetska učinkovitost u javnoj sferi, doprinos lokalnih partnerstva u implementaciji energetskih strategija te zakonski, tehnički i financijski okviri za prevladavanje prepreka i pronalazak optimalnih rješenja. Najvažniji rezultati Zavoda ostvareni su provedbom tri akcijska plana u kojima su izrađeni Glavni projekt postavljanja solarnih panela na zgradu Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici, energetski certifikat i Glavni projekt energetske obnove Osnovne škole Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno te studija isplativosti izgradnje postrojenja na biomasu u gradu Đurđevcu.
Posljednji dan partneri su sudjelovali u stručnom obilasku primjera dobre prakse korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Organiziran je posjet hidroelektrani „Fala" na rijeci Dravi, postrojenju na drvnu sječku u Općini Lenart te rasadniku orhideja u Dobrovniku kao primjeru korištenja geotermalne vode i bioplina.

     

 
Objavljeno 18 Svibanj 2015
Ispis

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije organizirao je 15. svibnja 2015. godine u zgradi Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica treći sastanak Lokalne akcijske grupe koja djeluje unutar Green Partnerships projekta. Sastanku su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije, Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije te projektanti.
Glavna tema sastanka bila je prezentacija „Glavnog projekta iskorištavanja obnovljivih izvora energije na zgradi Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici", ujedno jednog od akcijskih planova ostvarenih i financiranih u Green Partnerships projektu. Projektom je predviđeno postavljanje solarnih panela na južni dio krova zgrade Doma ukupne površine 120 m2 radi zagrijavanja sanitarne tople vode. Važan dio projekta je i sustav za monitoring koji će omogućiti dobivanje realnih podataka o potrošnji energije i financijskim uštedama. Ukupni trošak investicije iznosi oko 480.000 kuna s periodom povrata od 12-14 godina.
Glavni zaključci sastanka odnose se na važnost ulaganja u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kojima se stvaraju nova radna mjesta i povećava standard života. Najveći problemi su nedostatak tehničkog znanja, informacija i financijskih sredstava, a koji su za ovaj primjer korištenja OIE uspješno prevladani aktivnostima unutar Green Partnerships projekta.
Na kraju sastanka ravnatelj Zavoda Zlatko Filipović uručio je zamjenici ravnateljice Doma Verici Šarliji „Glavni projekt iskorištavanja obnovljivih izvora energije na zgradi Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici".

      

 
Objavljeno 20 Ožujak 2015
Ispis

 

 

U Zagrebu je u hotelu Esplanade, u srijedu 18. ožujka 2015. godine, održan međunarodni GDi Solution Forum 2015. Na Forumu su predstavljena GDi rješenja i proizvodi implementirani u nekim od organizacija u Republici Hrvatskoj, ali i regiji. U sklopu dijela programa o rješenjima u regionalnoj samoupravi i korištenju EU fondova, prezentiran je rad Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, kao i Agencije za zaštitu okoliša, Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije i Agencije za razvoj Varaždinske županije. Maja Turinski prezentirala je iskustvo i način rada Zavoda pomoću GIS-a kao primjer dobre prakse u prostornom planiranju te planove za njegovu daljnju primjenu, dok je Mladen Matica prezentirao EU projekt Attract SEE i potrebu za izgradnjom GIS-a Koprivničko-križevačke županije kao jednog od glavnih rezultata toga projekta

 

   

 
Objavljeno 12 Ožujak 2015
Ispis

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijan Štimac te načelnica Općine Hlebine Božica Trnski, načelnik općine Ferdinandovac Branko Kolar i predstavnici Općina Gola i Đelekovec održali su u utorak, 10. ožujka 2015. godine u prostorima Županije radni sastanak sa predstavnicima Konzorcija i tvrtke Agenda Consulating Kft iz Mađarske. Na sastanku se raspravljalo o Studiji razvoja prekograničnog prometa s ciljem definiranja detaljnih tehničkih sadržaja pojedinih graničnih prijelaza.

Ravnatelj Filipović istaknuo je da je nužna uspostava novih graničnih prijelazi između Mađarske i Hrvatske, jer je to preduvjet za razvoj pograničnog prometa i novog gospodarskog rasta prekograničnog područja.

Predstavnici iz Mađarske prezentirali su lokacije graničnih prijelaza koji su od strateške važnosti za Koprivničko-križevačku županiju. Na osnovi do sada izvedenih radova izrađena je Studija ostvarivosti pojedinih djelova koja sadrži detaljno tehničko projektiranje i funkcionalno ispitivanje za cijelo pogranično područje Hrvatske i Mađarske. Nakon detaljne analize izrađivača na cijeloj hrvatsko-mađarskoj granici utvrđeni su granični prijelazi koji su uzeti u obzir u Studiji ostvarivosti pojedinih dijelova. Faktori koji se razmatraju kod prijelaza su: prometna povezanost, gospodarski značaj, biološko-ekološki, nadležnost oko održavanja i imovinsko pravni odnosi. Rok za završetak projekta je travanj 2015. godine.

 

Stranica 8 od 19

<< Početak < Prije 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Ožujak 2022  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See