Objavljeno 06 Prosinac 2013
Ispis

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12) i Zaključka načelnika Općine Ferdinandovac KLASA: 350-02/13-01/71, URBROJ: 2137/15-13-1 od 4. srpnja 2013. godine, Nositelj izrade I. izmjena i dopuna PPU Općine Ferdinandovac, Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FERDINANDOVAC

1. Javna rasprava trajati će 15 dana: od 16. do 30. prosinca 2013. godine.
2. Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac
(u daljnjem tekstu: Prijedlog I. izmjena i dopuna PPUO) moći će se izvršiti u prostorijama Općine Ferdinandovac na adresi: Trg slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati te na web stranicama Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr i Zavoda za prostorno uređenje www.prostorno-kkz.hr.
3. Javno izlaganje Prijedloga I. izmjena i dopuna PPUO organizirat će se dana 17. prosinca
2013. godine, u 10.00 sati, u Vatrogasnoj vijećnici dvorišne zgrade VZ Općine Ferdinandovac, Trg Slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac.
4. Svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog I. izmjena i dopuna
PPUO sudionici u javnoj raspravi mogu davati u pisanom obliku, na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, najkasnije do 30. prosinca 2013. godine.
Ako nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne dostave pisano očitovanje na prijedlog prostornog plana, smatra se da nema primjedbi.
Građani, udruge i vlasnici nekretnina sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
• imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna PPUO,
• postavljaju pitanja o predloženim rješenjima u tijeku javnog izlaganja,
• davanjem prijedloga i primjedbi u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog I. Izmjena
i dopuna PPUO o kojem se provodi javna rasprava,
• davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
• upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi nositelju izrade, Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Ferdinandovac.
Ako se do zaključenja javne rasprave ne dostave pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, smatrat će se da nema primjedbi.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Svi zainteresirani mogu se za dodatne informacije obratiti nositelju izrade, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, Ferdinandovac telefon: 048/817-202 ili izrađivaču Plana, Zavodu za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/I, Koprivnica, telefon: 048/624-406.

PROČELNIK:

Petar Benko, dipl. iur.

Google Maps lokacija sjedišta
<<  Lipanj 2019  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Aktivni
 
 
 Završen
Natreg

 

Attract See