Objavljeno 26 Svibanj 2017
Ispis

U utorak 06. lipnja 2017. s početkom u 10:00 sati u Dvorani Hrvatske gospodarske komore, Frankopanska 3, Koprivnica održat će se Druga nacionalna konzultacija dionika o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u okviru projekta MINATURA 2020 koju organizira Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s HGK Županijska komora Koprivnica.

Radujemo se Vašem dolasku i razmjeni mišljenja, te Vas molimo da nam potvrdite Vaš dolazak najkasnije do 02.06.2017. godine putem telefona 048 624 406 ili e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

 

Attachments:
Download this file (AGENDA.pdf)AGENDA.pdf[ ]349 Kb
 
Objavljeno 10 Travanj 2017
Ispis

 

ATTRACTIVE DANUBE

 

Program transnacionalne suradnje Dunav (2015) podržava javnu politiku integracije u dunavskom prostoru s ciljem da pridonese strategiji Unije za pametan, održivi i uključujući rast te postizanje ekonomske, socijalne i prostorne kohezije. Prostorna atraktivnost u kontekstu prostorne kohezije i konkurentnosti definirana je u ATTRACT-SEE projektu (2013-2014), koji je prethodio ATTRACTIVE DANUBE projektu, kao kapacitetu „mjesta" da privuče i zadrži ljude i poduzetništvo iz drugih mjesta, zbog svojih značajki. Prostorni kapital je pokretač atraktivnosti mjesta.

ATTRACTIVE DANUBE: UNAPREĐENJE KAPACITETA KAKO BI SE POJAČALA ATRAKTIVNOST PROSTORA DUNAVSKE REGIJE (2017-2019)

Svaki prostor ima svojstveni skup kapitala i vrijednosti koje ga čine konkurentnijim u usporedbi s drugim prostorima. Dobrim upravljanjem, javne politike mogu stvoriti uvjete za maksimalnim iskorištavanjem potencijala kapitala i vrijednosti za prostorni razvoj, čime se povećava atraktivnost prostora za stanovnike, posjetitelje i poduzetništvo. Glavni cilj projekta je jačanje transnacionalnog upravljanja i sustava upravljanja na svim razinama te jačanje institucionalnih kapaciteta za planere javnih politika uključenih u prostorni razvoj, uspostavljanjem trajne zajedničke transnacionalne platforme za praćenje atraktivnosti prostora Dunavske regije i njezinih prostornih jedinica.

KAKO DA DUNAVSKA MAKROREGIJA POSTANE ATRAKTIVNIJE MJESTO ZA ŽIVOT?

RAZVOJ
Jačanje utjecaja na prostorni i regionalni razvoj, poduzetništvo i turizam provođenjem aktivnosti povećanja kapaciteta i uključivanjem relevantnih dionika.

UPRAVLJANJE
Jačanje višerazinskog i transnacionalnog upravljanja usvajanjem pristupa zasnovanog na podacima do kojih se dolazi upotrebom informacijskog sustava stvorenog za donošenje kvalitetnijih odluka.

ATRAKTIVNOST
Identificiranje razvojnih potencijala prostora i indikatora okolišnih, ekonomskih, upravljačkih i socijalnih promjena.

PARTICIPATIVNO PLANIRANJE
Unaprijediti i ojačati višerazinsko, međusektorsko sudjelovanje u prostorno razvojnom planiranju, uključujući upravljačke strukture, civilno društvo, poduzetništvo i akademsku zajednicu. To će osigurati dionici u 11 zemalja partnera s ciljem da se uspostavi 11 nacionalnih i regionalnih prostornih sustava za praćenja atraktivnosti i jedan zajednički transnacionalni.

PARTNERSTVO
19 projektnih partnera
12 financiranih projektnih partnera
Geodetski Institut Slovenije (Slovenija) - vodeći partner, URBASOFIA, tvrtka za gradsko i regionalno planiranje (Rumunjska), Bugarska gospodarski forum (Bugarska), Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (Hrvatska), CENIA, Češka agencija za informacije o okolišu ( Češka), Lechner neprofitna organizacija (Mađarska), Prva Mađarska odgovorna udruga za inovacije (Mađarska), aiforia GmbH (Njemačka), Tehničko sveučilište u Košicama (Slovačka), Federalno ministarstvo prostornog uređenja (Bosna i Hercegovina), Institut za strateške studije i prognoze (Crna Gora) i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (Srbija).
7 pridruženih strateških partnera
Grad Đurđevac (Hrvatska), Ervet - Emilia-Romagna ekonomska valorizacija prostora (Italija), Ured za statistiku Republike Slovenije (Slovenija), Ministarstvo infrastrukture (Slovenija), Ministarstvo okoliša i prostornog uređenja (Slovenija), Strategija EU za Dunavsku regiju Prioritetno područje 10 Institucionalni kapaciteti i suradnja (Austrija) i Regionalna samouprava Košice (Slovačka).

- 12.06.2017. prva radionica u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta koja će se održati u srijedu 14.06.2017. godine u dvorani PORA-e, Florijanski trg 4/I, Koprivnica, s početkom u 10:00 sati.

- 19.06.2017. Održana prva radionica u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta.

- 23.10.2017. druga radionica u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta koja će se održati u petak 27.10.2017. godine u dvorani PORA-e, Florijanski trg 4/I, Koprivnica, s početkom u 10:00 sati.

- 30.10.2017. Održana druga radionica u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta.

- 18.04.2018. treća radionica u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta održat će se u srijedu 25.04.2018. godine u dvorani PORA-e, Florijanski trg 4/I, Koprivnica, s početkom u 10:00 sati.

- 25.04.2018. Održana treća radionica u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta.

- 21.03.2019. Prva radionica jačanja kapaciteta u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta.

- 25.03.2019. Održane prva i druga radionica jačanja kapaciteta u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta.

- 12.04.2019. Najava treće radionice jačanja kapaciteta u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta.

- 16.04.2019. Održane treća radionica jačanja kapaciteta u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta.

 

 

 

GIS  -LOKALNI INDIKATORI ATRAKTIVNOSTI

 

GIS - TRANSNACIONALNI INDIKATORI ATRAKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

www.interreg-danube.eu/attractive-danube 

 
Objavljeno 08 Prosinac 2016
Ispis

Izvor fotografije: http://www.mgipu.hr

U Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj u Zagrebu održan je redovni godišnji sastanak ravnatelja županijskih Zavoda za prostorno uređenje kojem je prisustvovao ravnatelj županijskog Zavoda za prostorno uređenje Zlatko Filipović.

Pozdravne riječi u uvodnom dijelu uputio je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević te pri tom naglasio prioritet razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) u kojem se očekuje značajan doprinos svih zavoda, kao i nedavnu uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava katastra i gruntovnice (ZIS) na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Ispred Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj prisutnima se obratila ravnateljica Irena Matković koja je ujedno predstavila rezultate suradnje koju je Hrvatski zavod za prostorni razvoj ostvario sa županijskim Zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

Između ostalog, na sastanku su predstavljene i planirane zajedničke aktivnosti u 2017. godini koje uključuju nastavak suradnje u izradi i u provedbi pripremnih (stručno-analitičkih) aktivnosti za izradu prostornih planova državne razine te provedba pilot-projekata urbane sanacije, a najavljena je i buduća suradnja na uspostavi Brownfield registra Republike Hrvatske.

Valja istaknuti da je ministar Kuščević posebno istaknuo Zavod za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije kao dobar primjer uspješno odrađenih projekata.

 
Objavljeno 08 Srpanj 2016
Ispis

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Rješenje.pdf)Rješenje.pdf[ ]442 Kb
 
Objavljeno 28 Lipanj 2016
Ispis

Dana 24. lipnja 2016. godine održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na kojoj je predsjednik Upravnog vijeća g. Nenad Martinaga u prisutnosti članova vijeća otvorio pristiglu prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Temeljem objavljenog javnog natječaja u dnevnom tisku 24 sata od 3. lipnja 2016. godine, web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( www.prostorno-kkz.hr) te na oglasnoj ploči Zavoda u traženom roku pristigla je jedna prijava.
Nakon otvaranja prijave konstatirano je da se na javni natječaj javio dosadašnji ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje g. Zlatko Filipović, dipl.ing.arh. te da ispunjava sve uvjete tražene javnim natječajem.
Sukladno članku 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (Klasa:012-03/08-01/01, Urbroj:2137-14-08-1; Klasa: 012-03/09-01/01, Urbroj:2137-14-09-1; Klasa:012-03/14-01/01, Urbroj:2137-14-14-1; Klasa:012-03/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1) Upravno vijeće je izradilo i usvojilo Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja te isto proslijedilo županu na daljnje postupanje po Zakonu.

 

 

 
Objavljeno 03 Lipanj 2016
Ispis

KLASA: 023-08/16-01/01
URBROJ:2137-14-16-2
Koprivnica, 30. svibnja 2016.

Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (Klasa:012-03/08-01/01, Urbroj:2137-14-08-1; Klasa: 012-03/09-01/01, Urbroj:2137-14-09-1; Klasa:012-03/14-01/01, Urbroj:2137-14-14-1; Klasa:012-03/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1), članka 6. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/07., 12/09., 8/13., 12/13. i 2/14) i Odluke Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 30. svibnja 2016. godine, Klasa:023-08/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1 Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije

Uvjeti:
- magistar inženjer građevinarstva ili magistar inženjer arhitekture i urbanizma
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci
- položeni stručni ispit
Stručni naziv i akademski stupanj stečen prema ranijim propisima izjednačen je s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem sukladno članku 14. stavku 2. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine broj 107/07. i 118/12.)".

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijama u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Na temelju javnog natječaja, ravnatelja Zavoda na vrijeme od 4 (četiri) godine, imenuje i razrješuje župan na temelju provedenog postupka Upravnog vijeća, a uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja.
Ista se osoba može ponovno imenovati za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti : životopis, presliku diplome, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu, presliku domovnice i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne stariju od šest mjeseci).

Prijave se primaju u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se podnose na adresu:

„Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/1, 48000 Koprivnica, s naznakom – natječaj za ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije."

Predsjednik Upravnog vijeća
Nenad Martinaga

 

 

 

Stranica 6 od 19

<< Početak < Prije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Travanj 2022  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Završeni
 
 
Natreg

 

Attract See