Objavljeno 23 Svibanj 2014
Ispis

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.) i Zaključka općinskog načelnika
Općine Legrad (KLASA: 350-02/11-01/02, URBROJ: 2137/10-14-45 od 14. svibnja
2014.), općinski načelnik Općine Legrad dostavlja obavijest o provođenju

JAVNE RASPRAVE
O PRIJEDLOGU IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE LEGRAD SA SMANJENIM SADRŽAJEM

I.
Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Legrad sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Izmjene i
dopune PPUO Legrad).

II.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad trajat će petnaest (15) dana i
to od 23. svibnja do 06. lipnja 2014. godine.

III.
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad moći će se izvršiti za vrijeme
trajanja javne rasprave svakog radnog dana od 800 - 1400 sati u prostorijama
Općine Legrad, Trg Sv. Trojstva 52A u Legradu.

IV.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Izmjena i
dopuna PPUO Legrad održat će se 03. lipnja 2014. godine u 10,00 sati u
društvenom domu u Legradu.

V.
Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad
mogu se dati do zaključivanja javne rasprave do zaključno sa 06. lipnja 2014.
godine na slijedeći način:
1. Tijela državne uprave, upravna tijela Županije, općina i gradova te pravne
osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Općini Legrad.

2. Građani i udruge:

- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO
Legrad;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
smjernicama i mjerama, na koja odgovaraju osobe iz članka 89. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji, usmeno ili u pisanom obliku prema
zahtjevu sudionika javne rasprave;
- mogu upisivati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz
Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad na javnoj raspravi;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik koji obavezno vodi nositelj izrade
prilikom javnog izlaganja;
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom
u objavi o javnoj raspravi;
- Prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Legrad bit će dostupan i na web
stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije
( www.prostorno-kkz.hr )

3. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, te
potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir
u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
4. Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim
ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

 

 

Google Maps lokacija sjedišta
<<  Lipanj 2019  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Aktivni
 
 
 Završen
Natreg

 

Attract See