Objavljeno 24 Veljača 2016
Ispis

U tijeku je izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem (Odluka o izradi objavljena je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", broj 18/14). U prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec dana 23. veljače 2016. godine održan je radni sastanak sa načelnikom Općine Franjom Poljakom i pročelnikom Jedinstvenog upravnog odijela Mirkom Benkom. Na sastanku se raspravljalo o razlozima i problematici koja se odnosi na ove izmjene i dopune, pregledani su pristigli zahtjevi, te je dogovoren daljnji tijek izrade Plana.
Dosadašnjim izmjenama i dopunama osigurali su se svi potrebni preduvjeti za izgradnju dviju bioplinskih elektrana snage 1 MW u Gregurovcu i Svetom Petru Orehovcu, za investitora iz Svetog Petra Orehovca, trgovačko društvo BIOplinara organica Kalnik 1 d.o.o. i trgovačko društvo Bioplinska elektrana Orehovec d.o.o.. Djelatnici Zavoda u sklopu terenskog obilaska Općine obišli su i navedene lokacije na kojima je u tijeku izgradnja bioplinskih postrojenja kako je to predviđeno kroz prostorno-plansku dokumentaciju, a potom su terenski obišli i sve ostale lokacije poljoprivredno-gospodarskih građevina na području Općine.

 

    

 
Objavljeno 21 Prosinac 2015
Ispis

Odlukom o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/08., 15/09. i 19/14.) objavljenom u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 8/15., započela je izrada III. izmjena i dopuna navedenog Plana. Nositelj izrade navedenih izmjena i dopuna Plana je Općina Sokolovac, koja sukladno članku 81. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) obavlja stručne i administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem Plana, a stručne poslove izrade nacrta prijedloga, odnosno konačnog prijedloga prostornog plana obavlja Zavod za prostorno uređenje Koprivničko - križevačke županije iz Koprivnice.

 

 
Objavljeno 01 Prosinac 2015
Ispis

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Podravske Sesvete održano je dana 25. studenog 2015. godine u 10,00 h u maloj vijećnici Općine Podravske Sesvete. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Podravske Sesvete, stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, predstavnici nadležnih javnopravnih tijela te ostala zainteresirana javnost.

Prema Odluci o izradi objavljenoj u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije" broj 05/15 od 13. svibnja 2015. godine, razlozi izrade su: određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u gospodarskim zonama; korekcija građevinskih područja; obnovljivi izvori energije; prenamjena poljoprivrednog zemljišta u stambeno-poslovnu zonu; ucrtavanje nerazvrstanih cesta, biciklističkih i konjičkih staza te usklađivanje sa zakonskom regulativom.

Na javnom izlaganju obrazložena je procedura izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Podravske Sesvete te su izvršene promjene u infrastrukturnim sustavima vezane uz ceste, elektroničku komunikaciju, plinovode, održivo gospodarenje otpadom i gradnju postrojenja za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora energije. Također, dan je uvid u promjene u građevinskom području naselja koje su obuhvatile korekciju prema katastru, ortofoto snimku, načinu korištenja prostora te pristiglim zahtjevima. U Planu su obrađeni i uvjeti zaštite prirodnih područja i kulturnih dobara te su uvrštena područja europske ekološke mreže Natura 2000.

 

 

 
Objavljeno 16 Studeni 2015
Ispis

Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) obavještavamo Vas da je objavljena javna rasprava na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete.
Javna rasprava će trajati 15 dana, od 13. listopada 2015. godine do 27. studenog 2015. godine.
Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Podravske Sesvete, Ivana Mažuranić 1, Podravske Sesvete svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, na mrežnim stranicama Općine Podravske Sesvete, na adresi: www.podravske-sesvete.hr i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, na adresi: http://www.prostorno-kkz.hr./
Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske organizirat će se u prostorijama Općine Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, Podravske Sesvete i to
25. studenoga 2015. godine u 10,00 sati.

 

 
Objavljeno 26 Listopad 2015
Ispis

Javna rasprava će trajati 15 dana, od 27. listopada 2015. godine do 10. studenog 2015. godine.

Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati i na web stranicama Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije http://www.prostorno-kkz.hr.

Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca organizirat će se u Gradskoj knjižnici Đurđevac, Trg Svetog Jurja 1, Đurđevac i to 03. studenoga 2015. godine u 10,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đurđevca sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 10. studenog 2015. godine i to na slijedeći način:

- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Stjepana Radića 1., Đurđevac,
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 
Objavljeno 22 Listopad 2015
Ispis

Javno izlaganje u okviru javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac održano je dana 20. listopada 2015. godine u 10,00 h u Vijećnici Općine Kalinovac. Na javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Općine Kalinovac, stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, predstavnici nadležnih javnopravnih tijela te ostala zainteresirana javnost.

Prema Odluci o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/14.) razlozi izrade su: određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u gospodarskim zonama; korekcija građevinskih područja; obnovljivi izvori energije; ucrtavanje novog istražnog i eksploatacijskog polja „Peski"; ucrtavanje nerazvrstanih cesta, biciklističkih i konjičkih staza te usklađivanje sa zakonskom regulativom.

Na javnom izlaganju obrazložena je procedura izrade II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac te izvršene promjene u infrastrukturnim sustavima vezane uz ceste, željeznice, elektroničku komunikaciju, plinovode, naftovode, eksploataciju mineralnih sirovina, održivo gospodarenje otpadom i gradnju postrojenja za proizvodnju energije korištenjem obnovljivih izvora energije. Također, dan je uvid u promjene u građevinskom području triju općinskih naselja: Kalinovac, Batinske i Molvice koje su obuhvatile korekciju prema katastru, ortofoto snimku, načinu korištenja prostora te pristiglim zahtjevima. U Planu su obrađeni i uvjeti zaštite prirodnih područja i kulturnih dobara te su uvrštena područja europske ekološke mreže Natura 2000.

Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUO Kalinovac može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave od 12.10. - 26.10.2015. svakog radnog dana od 7:00 - 14:00 sati u prostorijama Općine Kalinovac, Dravska 4 u Kalinovcu.

 

Stranica 5 od 12

<< Početak < Prije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Srpanj 2018  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Aktivni
 
 
 Završen
Natreg

 

Attract See