Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda... opširnije

Planovi u postupku donošenja

14-02-2018
JAVNA RASPRAVA o V. IiD PPU Općine Rasinja

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) i Zaključka Načelnika Općine Rasinja (KLASA: 350-02/16-01/01, URBROJ: 2137/13-18-1 od 15. veljače 2018.) načelnik Općine Rasinja objavljuje JAVNU RASPRAVU o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rasinja 1.Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja.2.Javna rasprava trajat će od 26. veljače 2018. do 08. ožujka 2018. 3.Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rasinja bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Rasinja, svakog radnog dana...

Opširnije
21-12-2017
Održane 2. Konzultacije o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš
Održane 2. Konzultacije o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš

U gradskoj vijećnici Grada Koprivnice 19. Prosinca održane su 2. Konzultacije radi utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije. Konzultacijama su prisustvovali predstavnici javno-pravnih tijela i zainteresirane javnosti. U sklopu održane Konzultacije Zavod z aprostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije prezentirao je ciljeve i razloge IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije te najvažnije elemente Plana koji će se mijenjati. Predstavnici tvrtke Eko invest kao izrađivača Strateške studije utjecaja na okoliš prezentirali su ulogu i ciljeve te sadržaj Strateške studije utjecaja na...

Opširnije
14-12-2017
Poziv na 2. konzultacije – sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš IV. ID PP KKŽ

Poziva se javnost i zainteresirana javnost te javno-pravna tijela koja su sudjelovala u dostavi dopuna sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije na konzultacije radi dopune i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja Izmjena Prostornog plana na okoliš, ovisno o značaju problematike (otpad, HE, mineralne sirovine itd). Konzultacije su predviđene za datum: 19. prosinca (utorak) u gradskoj vijećnici Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica s početkom u 10,00 sati. Detalji postupka navedeni su u Pozivu na poveznici.

Opširnije
31-03-2017
Radni sastanak u svezi izrade IV. I. i D. PPUO Molve
Radni sastanak u svezi izrade IV. I. i D. PPUO Molve

Dana 30. ožujka 2017. godine u prostorijama Općine Molve održan je radni sastanak u svezi izrade IV. izmjena i dopuna PPUO Molve. Predstavnici izrađivača Prostornog plana iznijeli su prostorno-planska rješenja pristiglih zahtjeva javnopravnih tijela, te fizičkih i pravnih osoba, te dogovorili novu metodologiju izrade Plana obzirom na nove katastarske podloge i izradu kartografskih prikaza Prostornog plana. Obavijesti za građanstvo i eventualni zahtjevi za promjene Prostornog plana dostupni su na mrežnim stranicama nositelja izrade Prostornog plana Općine Molve.

Opširnije
20-03-2017
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. IiD PPU Općine Virje

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Virje, KLASA350-02/17-01/06:, URBROJ: 2137/18-17-1 od 15. ožujka 2017. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVAo Prijedlogu III. izmjena i dopunaProstornog plana uređenja Općine Virje 1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 24. ožujka 2017. godine do 02. travnja 2017. godine 2. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Virje, Đure Sudete 10, Virje svakog radnog dana u vremenu...

Opširnije
03-03-2017
Održano javno izlaganje o Prijedlogu II. IiD PPUO Novo Virje sa smanjenim sadržajem
Održano javno izlaganje o Prijedlogu II. IiD PPUO Novo Virje sa smanjenim sadržajem

  Dana 02.03.2017., s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Općine Novo Virje, stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održali su javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem. Javno izlaganje organizirano je sukladno članku 99., stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), u sklopu javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Novo Virje, koja traje 10 dana, od 27. veljače 2017. godine do 08. ožujka 2017. godine.Tijekom javnog izlaganja prisutni su dali svoja očitovanja, mišljenja,...

Opširnije
24-02-2017
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. IiD PPU Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Novo Virje, KLASA: 350-02/16-01/02, URBROJ: 2137/22-17-28 od 15. veljače 2011. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVAo Prijedlogu II. izmjena i dopunaProstornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem   1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 27. veljače 2017. godine do 08. ožujka 2017. godine.2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine...

Opširnije
20-02-2017
Održano javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Sokolovac
Održano javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Sokolovac

Općina Sokolovac u svojstvu nositelja izrade III. ID PPUO Sokolovac organizirala je javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 3/08., 15/09. i 19/14.) sukladno čl. 99. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.). Javno izlaganje je održano dana 09. veljače 2017. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac za vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu Plana. Obavijest o datumu, mjestu i terminu održavanja javne rasprave i javnog izlaganja objavljena je u dnevnom...

Opširnije
26-01-2017
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac

Na temelju članka 94. stavka 1. i članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sokolovac, KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/14-17-26 od 19. siječnja 2017. godine, nositelj izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem, Jedinstveni upravni odjel Općine Sokolovac objavljuje JAVNU RASPRAVUO PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANAUREĐENJA OPĆINE SOKOLOVAC SA SMANJENIM SADRŽAJEM I. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Prijedlog III....

Opširnije
20-10-2016
Održano javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Kloštar Podravski
Održano javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Kloštar Podravski

Dana 19.10.2016., s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski, stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održali su javno izlaganje o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski. Javno izlaganje organizirano je sukladno članku 99., stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), u sklopu javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Kloštar Podravski, koja traje 10 dana, od 14. listopada do 24. listopada 2016. godine.Tijekom javnog izlaganja prisutni su dali svoja očitovanja,...

Opširnije

Ostale novosti

31-01-2018
EU PROJEKT MINATURA2020, finalni sastanak konzorcija
EU PROJEKT MINATURA2020, finalni sastanak konzorcija

Članovi Konzorcija i Savjetodavnog odbora okupili su se u Bruxellesu 10. siječnja 2018. godine kako bi razgovarali o završnim koracima za projekt MINATURA2020, a koji će biti završen do kraja siječnja 2018. godine.Projekt MINATURA2020, financiran od strane EU, pokrenut je 2015. godine s ciljem razvoja koncepta i metodologije za očuvanje europskih neenergetskih ležišta mineralnih sirovina (MDoPI) kako bi se osigurala njihova najbolja uporaba u budućnosti. Projekt se uskoro privodi kraju, a konzorcij i Savjetodavni odbor razgovarali su o završnim koracima...

Opširnije
22-12-2017
Održana prezentacija pilot projekta
Održana prezentacija pilot projekta

U srijedu 20. prosinca u prostorijama društvenog doma na Vinici djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održali su za javnost prezentaciju pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Grada Koprivnice – Podolice, Vinica i Kunovec Breg. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Grada Koprivnice, mjesnih odbora i zainteresirani građani.

Opširnije
14-12-2017
Prezentacija pilot projekta na području Grada Koprivnice – Podolice, Vinica i Kunovec Breg
Prezentacija pilot projekta na području Grada Koprivnice – Podolice, Vinica i Kunovec Breg

Prezentacija pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Grada Koprivnice – Podolice, Vinica i Kunovec Breg Dana 20.12. 2017. (srijeda) u 16:30 sati u prostorijama društvenog doma na Vinici djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održat će za javnost prezentaciju pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Grada Koprivnice – Podolice, Vinica i Kunovec Breg.

Opširnije
20-11-2017
EU Projekt MINATURA2020, Brussels, finalna konferencija
EU Projekt MINATURA2020, Brussels, finalna konferencija

Projektni partner MINATURA2020 Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije učestvovao je na Finalnoj konferenciji EU projekt MINATURA2020, održanoj u Brusselsu, dana 10. studenoga 2017. godine, u okviru Tjedna Europske komisije o mineralnim sirovinama.U projektu MINATURA2020, konzorcij sastavljen od 24 partnera iz 19 europskih zemalja, fokusira se na ključno pitanje konkurentnih zemljišnih namjena. Na taj način nastoji dati doprinos poboljšanju procesa planiranja s ciljem integriranja prostornog planiranja i planiranja mineralnih sirovina, istovremeno harmonizirano s ostalim razvojnim oblicima korištenja zemljišta, čime bi...

Opširnije
30-10-2017
ODRŽANA DRUGA RADIONICA U SKLOPU PROVOĐENJA PROJEKTA ATTRACTIVE DANUBE
ODRŽANA DRUGA RADIONICA U SKLOPU PROVOĐENJA PROJEKTA ATTRACTIVE DANUBE

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije organizirao je drugu radionicu u sklopu provođenja EU projekta ATTRACTIVE DANUBE u petak 27.10.2017. godine u Koprivnici u dvorani PORA-e. Radionici je prisustvovalo 25 dionika s područja Koprivničko-križevačke županije (predstavnici Koprivničko-križevačke županije, županijskih institucija, lokalne samouprave, lokalne akcijske grupe, privatnih tvrtki i turističkih zajednica). Sudionike radionice na početku je pozdravio dožupan Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović. Teme radionice su bile vezane uz dostupnosti i točnosti...

Opširnije
23-10-2017
Druga radionica u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije organizira drugu radionicu u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta koja će se održati u petak 27.10.2017. godine u dvorani PORA-e, Florijanski trg 4/I, Koprivnica, s početkom u 10:00 sati. U cilju Vašega sudjelovanja u ovom projektu pozivamo vas da se aktivno uključite u rad ove radionice. Zadatak ove radionice je rasprava o dostupnosti i točnosti predloženih podataka za indikatore, identifikacija regionalnih indikatora atraktivnosti i njihovih vrijednosti koje mogu biti od zajedničkog interesa dionika za postizanje atraktivnosti i...

Opširnije
19-06-2017
Održana prva radionica u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta
Održana prva radionica u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta

U prostorijama PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja u srijedu 14. lipnja održana je prva radionica u sklopu projekta Attractive Danube: Unapređenje kapaciteta kako bi se pojačala atraktivnost prostora Dunavske regije, kojoj je prisustvovao i zamjenik župana Ratimir Ljubić.Partner na projektu je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, čiji je ravnatelj Zlatko Filipović pozdravio okupljene te naglasio važnost razvijanja prostorne atraktivnosti Županije, kao i međunarodne suradnje, odnosno partnerstva. O detaljima projekta govorio je pomoćnik ravnatelja Mladen Matica, dodavši kako traje...

Opširnije
12-06-2017
ODRŽANA DRUGA NACIONALNA KONZULTACIJA DIONIKA O LEŽIŠTIMA MINERALNIH SIROVINA
ODRŽANA DRUGA NACIONALNA KONZULTACIJA DIONIKA O LEŽIŠTIMA MINERALNIH SIROVINA

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica održana je druga nacionalna konzultacija dionika o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u sklopu projekta MINATURA2020. Prije početka same radionice sve prisutne pozdravio je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije je partner u ovom projektu koji se odvija u sklopu EU programa Obzor2020. Radionici je prisustvovalo 37 dionika iz državnih institucija, udruga, županija, tvrtki, lokalne samouprave, zavoda za prostorno uređenje i sektora...

Opširnije
12-06-2017
Prva radionica u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije organizira prvu radionicu u sklopu ATTRACTIVE DANUBE projekta koja će se održati u srijedu 14.06.2017. godine u dvorani PORA-e, Florijanski trg 4/I, Koprivnica, s početkom u 10:00 sati. U cilju Vašega sudjelovanja u ovom projektu pozivamo vas da se aktivno uključite u rad ove radionice. Zadatak ove radionice je predstavljanje projekta ATTRACTIVE DANUBE, razmjena iskustava o indikatorima-pokazateljima prostorne atraktivnosti iz vaše domene i kreiranje 'nacrta' regionalnih indikatora prostorne atraktivnosti. Više o projektu http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube.  Radujemo se Vašem dolasku i...

Opširnije
26-05-2017
Najava druge nacionalne radionice

U utorak 06. lipnja 2017. s početkom u 10:00 sati u Dvorani Hrvatske gospodarske komore, Frankopanska 3, Koprivnica održat će se Druga nacionalna konzultacija dionika o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u okviru projekta MINATURA 2020 koju organizira Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s HGK Županijska komora Koprivnica. Radujemo se Vašem dolasku i razmjeni mišljenja, te Vas molimo da nam potvrdite Vaš dolazak najkasnije do 02.06.2017. godine putem telefona 048 624 406 ili e-maila mladen.matica@kckzz.hr   

Opširnije
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Veljača 2018  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728    

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Aktivni
 
 
 Završen
Natreg

 

Attract See

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prije Dalje

EU PROJEKT MINATURA2020, finalni sastana…

31-01-2018 Otvaranja:89 Ostale novosti

EU PROJEKT MINATURA2020, finalni sastanak konzorcija

Članovi Konzorcija i Savjetodavnog odbora okupili su se u Bruxellesu 10. siječnja 2018. godine kako bi razgovarali o završnim koracima za projekt MINATURA2020, a koji će biti završen do kraja...

Opširnije

Održana prezentacija pilot projekta

22-12-2017 Otvaranja:350 Ostale novosti

Održana prezentacija pilot projekta

U srijedu 20. prosinca u prostorijama društvenog doma na Vinici djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održali su za javnost prezentaciju pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na...

Opširnije

Prezentacija pilot projekta na području …

14-12-2017 Otvaranja:309 Ostale novosti

Prezentacija pilot projekta na području Grada Koprivnice – Podolice, Vinica i Kunovec Breg

Prezentacija pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Grada Koprivnice – Podolice, Vinica i Kunovec Breg Dana 20.12. 2017. (srijeda) u 16:30 sati u prostorijama društvenog doma na Vinici...

Opširnije