Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije

Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Obilježavanje 20. godišnjice rada Zavoda... opširnije

Planovi u postupku donošenja

31-03-2017
Radni sastanak u svezi izrade IV. I. i D. PPUO Molve
Radni sastanak u svezi izrade IV. I. i D. PPUO Molve

Dana 30. ožujka 2017. godine u prostorijama Općine Molve održan je radni sastanak u svezi izrade IV. izmjena i dopuna PPUO Molve. Predstavnici izrađivača Prostornog plana iznijeli su prostorno-planska rješenja pristiglih zahtjeva javnopravnih tijela, te fizičkih i pravnih osoba, te dogovorili novu metodologiju izrade Plana obzirom na nove katastarske podloge i izradu kartografskih prikaza Prostornog plana. Obavijesti za građanstvo i eventualni zahtjevi za promjene Prostornog plana dostupni su na mrežnim stranicama nositelja izrade Prostornog plana Općine Molve.

Opširnije
20-03-2017
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. IiD PPU Općine Virje

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Virje, KLASA350-02/17-01/06:, URBROJ: 2137/18-17-1 od 15. ožujka 2017. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVAo Prijedlogu III. izmjena i dopunaProstornog plana uređenja Općine Virje 1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 24. ožujka 2017. godine do 02. travnja 2017. godine 2. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Virje moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Virje, Đure Sudete 10, Virje svakog radnog dana u vremenu...

Opširnije
03-03-2017
Održano javno izlaganje o Prijedlogu II. IiD PPUO Novo Virje sa smanjenim sadržajem
Održano javno izlaganje o Prijedlogu II. IiD PPUO Novo Virje sa smanjenim sadržajem

  Dana 02.03.2017., s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Općine Novo Virje, stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održali su javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem. Javno izlaganje organizirano je sukladno članku 99., stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), u sklopu javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Novo Virje, koja traje 10 dana, od 27. veljače 2017. godine do 08. ožujka 2017. godine.Tijekom javnog izlaganja prisutni su dali svoja očitovanja, mišljenja,...

Opširnije
24-02-2017
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. IiD PPU Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Novo Virje, KLASA: 350-02/16-01/02, URBROJ: 2137/22-17-28 od 15. veljače 2011. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVAo Prijedlogu II. izmjena i dopunaProstornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem   1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 27. veljače 2017. godine do 08. ožujka 2017. godine.2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novo Virje sa smanjenim sadržajem moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine...

Opširnije
20-02-2017
Održano javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Sokolovac
Održano javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Sokolovac

Općina Sokolovac u svojstvu nositelja izrade III. ID PPUO Sokolovac organizirala je javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 3/08., 15/09. i 19/14.) sukladno čl. 99. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.). Javno izlaganje je održano dana 09. veljače 2017. godine u 12,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac za vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu Plana. Obavijest o datumu, mjestu i terminu održavanja javne rasprave i javnog izlaganja objavljena je u dnevnom...

Opširnije
26-01-2017
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac

Na temelju članka 94. stavka 1. i članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sokolovac, KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/14-17-26 od 19. siječnja 2017. godine, nositelj izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem, Jedinstveni upravni odjel Općine Sokolovac objavljuje JAVNU RASPRAVUO PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANAUREĐENJA OPĆINE SOKOLOVAC SA SMANJENIM SADRŽAJEM I. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Prijedlog III....

Opširnije
20-10-2016
Održano javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Kloštar Podravski
Održano javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Kloštar Podravski

Dana 19.10.2016., s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski, stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održali su javno izlaganje o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski. Javno izlaganje organizirano je sukladno članku 99., stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), u sklopu javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Kloštar Podravski, koja traje 10 dana, od 14. listopada do 24. listopada 2016. godine.Tijekom javnog izlaganja prisutni su dali svoja očitovanja,...

Opširnije
17-10-2016
Održano javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Ferdinandovac
Održano javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Ferdinandovac

Dana 14.10.2016., s početkom u 10:00 sati, u vatrogasnoj vijećnici dvorišne zgrade VZ Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac, održano je javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac. Javno izlaganje organizirano je sukladno članku 99., stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), u sklopu javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Ferdinandovac, koja traje 10 dana, od 11. listopada do 20. listopada 2016. godine.Tijekom javnog izlaganja prisutni su dali svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog II....

Opširnije
07-10-2016
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. IiD Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13) i Zaključka općinskog načelnika Općine Ferdinandovac, KLASA: 350-02/15-01/01, URBROJ: 2137/15-16-42 od 27. rujna 2016. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVAO PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNAPROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FERDINANDOVAC   1. Javna rasprava trajati će 10 dana: od 11. listopada do 20. listopada 2016. godine. 2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUO) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Ferdinandovac...

Opširnije
06-10-2016
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. IiD Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Kloštar Podravski, KLASA: 350-01/14-01/02, URBROJ: 2137/2-16-16-38 od 05. listopada 2016. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski. 1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 14. listopada 2016. godine do 24. listopada 2016. godine. 2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kloštar Podravski, Ulica...

Opširnije

Ostale novosti

10-04-2017
ATTRACTIVE DANUBE

ATTRACTIVE DANUBE   Program transnacionalne suradnje Dunav (2015) podržava javnu politiku integracije u dunavskom prostoru s ciljem da pridonese strategiji Unije za pametan, održivi i uključujući rast te postizanje ekonomske, socijalne i prostorne kohezije. Prostorna atraktivnost u kontekstu prostorne kohezije i konkurentnosti definirana je u ATTRACT-SEE projektu (2013-2014), koji je prethodio ATTRACTIVE DANUBE projektu, kao kapacitetu „mjesta" da privuče i zadrži ljude i poduzetništvo iz drugih mjesta, zbog svojih značajki. Prostorni kapital je pokretač atraktivnosti mjesta. ATTRACTIVE DANUBE: UNAPREĐENJE KAPACITETA KAKO BI SE...

Opširnije
08-12-2016
Održan redovni godišnji sastanak ravnatelja županijskih Zavoda za prostorno uređenje
Održan redovni godišnji sastanak ravnatelja županijskih Zavoda za prostorno uređenje

Izvor fotografije: http://www.mgipu.hr U Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj u Zagrebu održan je redovni godišnji sastanak ravnatelja županijskih Zavoda za prostorno uređenje kojem je prisustvovao ravnatelj županijskog Zavoda za prostorno uređenje Zlatko Filipović. Pozdravne riječi u uvodnom dijelu uputio je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević te pri tom naglasio prioritet razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) u kojem se očekuje značajan doprinos svih zavoda, kao i nedavnu uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava katastra i gruntovnice (ZIS) na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Ispred...

Opširnije
16-08-2016
Riješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda

Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

Opširnije
08-07-2016
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.        

Opširnije
28-06-2016
Održana 17. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-Križevačke Županije

Dana 24. lipnja 2016. godine održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na kojoj je predsjednik Upravnog vijeća g. Nenad Martinaga u prisutnosti članova vijeća otvorio pristiglu prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije. Temeljem objavljenog javnog natječaja u dnevnom tisku 24 sata od 3. lipnja 2016. godine, web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( www.prostorno-kkz.hr) te na oglasnoj ploči Zavoda u traženom roku pristigla je jedna prijava.Nakon...

Opširnije
03-06-2016
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Zavoda

KLASA: 023-08/16-01/01URBROJ:2137-14-16-2Koprivnica, 30. svibnja 2016. Na temelju članka 24. Statuta Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (Klasa:012-03/08-01/01, Urbroj:2137-14-08-1; Klasa: 012-03/09-01/01, Urbroj:2137-14-09-1; Klasa:012-03/14-01/01, Urbroj:2137-14-14-1; Klasa:012-03/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1), članka 6. Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( „Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/07., 12/09., 8/13., 12/13. i 2/14) i Odluke Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije od 30. svibnja 2016. godine, Klasa:023-08/16-01/01, Urbroj:2137-14-16-1 Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenjeKoprivničko-križevačke...

Opširnije
13-05-2016
ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020
ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020

12. SVIBNJA 2016. ODRŽANA PRVA NACIONALNA RADIONICA U OKVIRU EU PROJEKTA MINATURA2020   U prostorijama Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica održana je prva nacionalna radionica o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u sklopu projekta MINATURA2020. Prije početka same radionice sve prisutne pozdravio je zamjenik župana Darko Sobota i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije je partner u ovom projektu koji se odvija u sklopu EU programa Obzor2020. Radionici je prisustvovalo 50-ak...

Opširnije
04-05-2016
Najava nacionalne radionice

U četvrtak 12. svibnja 2016. s početkom u 10:00 sati u Dvorani Hrvatske gospodarske komore, Frankopanska 3, Koprivnica  održat će se Nacionalna konzultacija dionika o ležištima mineralnih sirovina od javnog značenja u okviru projekta MINATURA 2020 koju organizira Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s HGK Županijska komora Koprivnica.  

Opširnije
01-04-2016
Održan okrugli stol Podravska brza cesta
Održan okrugli stol Podravska brza cesta

  Održan okrugli stol „Podravska brza cesta u funkciji demografske, ekonomske i okolišne održivosti Podravine" Dana 31. ožujka 2016. u prostorima Kulturno informativnog centra u Martijancu u organizaciji Općine Martijanec održan je Okrugli stol o gradnji Podravske brze ceste. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije, predstavnici gradova i općina od slovenske granice do Virovitice kroz koje prolazi državna cesta DC10 – Podravska magistrala te ostali učesnici. S područja Koprivničko-križevačke županije u raspravi su sudjelovali zamjenik župana Darko Sobota, Mladen...

Opširnije
09-12-2015
MINATURA 2020
MINATURA 2020

MINATURA2020 - Ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja   Novi EU projekt pod nazivom MINATURA2020 - Razvojni koncept za Europski okvir ležišta mineralnih sirovina, financiran od strane Europske komisije Programa OBZOR 2020., započet je početkom 2015. godine kao odgovor na društvene potrebe očuvanja ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja za budućnost.Eksploatacija izvornih ležišta mineralnih sirovina u Europi je neophodna ukoliko želimo da potrebe europskog društva budu zadovoljene na održiv način. Da bi se ostvario ovaj cilj, društvo treba osigurati učinkovit pristup koji bi omogućio istraživanje i eksploataciju...

Opširnije
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Svibanj 2017  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Aktivni
 
 
 Završen
Natreg

 

Attract See

 

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
Prije Dalje

ATTRACTIVE DANUBE

10-04-2017 Otvaranja:102 Ostale novosti

ATTRACTIVE DANUBE   Program transnacionalne suradnje Dunav (2015) podržava javnu politiku integracije u dunavskom prostoru s ciljem da pridonese strategiji Unije za pametan, održivi i uključujući rast te postizanje ekonomske, socijalne i...

Opširnije

Održan redovni godišnji sastanak ravnate…

08-12-2016 Otvaranja:696 Ostale novosti

Održan redovni godišnji sastanak ravnatelja županijskih Zavoda za prostorno uređenje

Izvor fotografije: http://www.mgipu.hr U Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj u Zagrebu održan je redovni godišnji sastanak ravnatelja županijskih Zavoda za prostorno uređenje kojem je prisustvovao ravnatelj županijskog Zavoda za prostorno uređenje...

Opširnije

Riješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda

16-08-2016 Otvaranja:1185 Ostale novosti

Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije.

Opširnije