JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac

Objavljeno 26 Siječanj 2017
Ispis

Na temelju članka 94. stavka 1. i članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sokolovac, KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/14-17-26 od 19. siječnja 2017. godine, nositelj izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem, Jedinstveni upravni odjel Općine Sokolovac objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE SOKOLOVAC SA SMANJENIM SADRŽAJEM


I. Provodi se javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana), koji je utvrdio općinski načelnik Općine Sokolovac Zaključkom KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2137/14-17-26 od 19. siječnja 2017. godine.


II. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će 15 dana, sukladno članku 10. Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Plana („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 8/15.) i to u vremenskom periodu od 31. siječnja 2017. godine do 14. veljače 2017. godine.


III. Javni uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sokolovac u Sokolovcu, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, svakog radnog dana od 7:00 - 15:00 sati, kao i na mrežnim stranicama Općine Sokolovac http://www.sokolovac.hr/.


IV. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Plana održat će se dana 09. veljače 2017. godine (četvrtak) u 12,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac na adresi Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac.


V. Sudionici u javnoj raspravi sudjeluju na sljedeći način:

- pristupanjem na javni uvid o Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana
- postavljanjem pitanja na javnom izlaganju na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
- davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju
- upućivanjem primjedbi i prijedloga, te mišljenja u pisanom obliku nositelju izrade na adresu: Općina Sokolovac, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac, tijekom trajanja javne rasprave, a najkasnije do zadnjeg dana javne rasprave, 14. veljače 2017. godine.


VI. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu III. izmjena i dopuna Plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnih propisa i /ili dokumenata koji su od utjecaja na planska rješenja, s time da se ne mogu postavljati novi ili drugačiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u definiranom roku smatrat će se da je mišljenje dano i da je Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana izrađen u skladu sa danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentima koji su od utjecaja na prostorni plan.


VI. Prijedlozi, primjedbe i mišljenja koji se ne odnose na predmet III. izmjena i dopuna Plana, te koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.


KLASA: 350-02/15-01/02
URBROJ: 2137/14-17-27
Sokolovac, 20. siječnja 2017.

NOSITELJ IZRADE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE SOKOLOVAC

 

 

Attachments:
Download this file (SAZETAK ZA JAVNOST.pdf)SAZETAK ZA JAVNOST.pdf[ ]1544 Kb