Održano javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Ferdinandovac

Objavljeno 17 Listopad 2016
Ispis

Dana 14.10.2016., s početkom u 10:00 sati, u vatrogasnoj vijećnici dvorišne zgrade VZ Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, 48356 Ferdinandovac, održano je javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac. Javno izlaganje organizirano je sukladno članku 99., stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), u sklopu javne rasprave o Prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Ferdinandovac, koja traje 10 dana, od 11. listopada do 20. listopada 2016. godine.
Tijekom javnog izlaganja prisutni su dali svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac.
Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/I, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati, do zaključno 20.10.2016. do kada javna rasprava traje te na web stranicama Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr. Pisane prijedloge i primjedbe mogu se uputiti nositelju izrade, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac, do kraja javne rasprave, odnosno do 20. listopada 2016.. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani te potpisani imenom i prezimenom i adresom podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.