JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. IiD Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski

Objavljeno 06 Listopad 2016
Ispis

Na temelju članka 96. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13.) i Zaključka načelnika Općine Kloštar Podravski, KLASA: 350-01/14-01/02, URBROJ: 2137/2-16-16-38 od 05. listopada 2016. godine objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski.

1. Javna rasprava će trajati 10 dana, od 14. listopada 2016. godine do 24. listopada 2016. godine.

2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na mrežnim stranicama Općine Kloštar Podravski www.klostarpodravski.hr.

3. Javno izlaganje Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski organizirat će se u Općinskoj vijećnici, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski i to 19. listopada 2016. godine u 10,00 sati.

4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 24. listopada 2016. godine i to na slijedeći način:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski, Ulica kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.