Izvješće o javnoj raspravi o II. IID PPU Općine Drnje

Objavljeno 04 Kolovoz 2016
Ispis

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13), (u daljnjem tekstu: Zakon), nositelj izrade općinski načelnik Općine Drnje i odgovorni voditelj stručnog izrađivača u ime Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica (u daljnjem tekstu: Zavod), obrađuju mišljenja, prijedloge i primjedbe pristigle tijekom javne rasprave i iznesene tijekom javnog izlaganja o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Drnje (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) te zajedno pripremaju IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI.

Od ukupno jedanaest (11) pismenih očitovanja od sudionika javne rasprave njih deset je prihvaćeno i biti će ugrađeno u Prostorni plan kako u Odredbe za provođenje tako i u kartografske prikaze.

Jedno pismeno očitovanje od ukupno devet (9) primjedbi i prijedloga moralo je biti dijelom prihvaćeno odnosno ne prihvaćeno od toga su četiri (4) prihvaćena i pet (5) se ne prihvaćaju. Prema članku 106. Zakona prije upućivanja Konačnog prijedloga Prostornog plana na donošenje, Općina Drnje dostavit će ovom sudioniku javne rasprave pisanu obavijest o razlozima neprihvaćanja njegovih primjedbi i prijedloga.

Sukladno članku 103. stavak 4. Zakona Izvješće o javnoj raspravi služi za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Prostornog plana.