Javno izlaganje u sklopu javne rasprave o II izmjenama i dopunama PPUO Molve

Objavljeno 01 Prosinac 2010
Ispis

Molve

U sklopu postupka javnog uvida u Prijedlog II Izmjena i dopuna PPUO Molve koji se, sukladno čl. 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), održava u periodu od 22.11.-07.12.2010. godine.

u novom Društvenom domu u Molvama dana 30.11.2010. godine održano je javno izlaganje. Prezentaciju su održali stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, kao izrađivač Plana. Javnom izlaganju, uz predstavnike Općine Molve prisustvovalo je oko 24 stručnjaka i stanovnika općine Molve. Sve primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Molve zaprimati će se do 07.12.2010. godine.