Održana treća lokalna radionica u sklopu projekta SEE River

Objavljeno 23 Lipanj 2014
Ispis

 

Treća lokalna radionica u okviru projekta „Održivo integrirano upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama Jugoistočne Europe – SEE River" održana je u utorak 17. lipnja 2014. u prostorima Društvenog doma u Legradu. Radionicu je organizirao Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji sa Hrvatskim vodama i Državnim zavodom za zaštitu prirode, koji su i partneri s hrvatske strane na ovom projektu koji se odvija u sklopu Transnacionalnog Programa za Jugoistočnu Europu. Na radionici u Legradu predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta, Akcijski planovi, te Dogovor dionika o daljnjoj suradnji na pilot području. Provedena je rasprava sa svakim od dionika kako bi utvrdili njihov interes za sudjelovanjem u provođenju svakog od akcijskih planova. Iz akcijskih planova proizaći će projektni prijedlozi koji će se detaljnije razrađivati u budućem razdoblju. Na radionici je sudjelovalo ukupno 27 stručnjaka iz različitih područja koji djeluju na području riječnog koridora Drave.