Objavljeno 04 Srpanj 2013
Ispis

 

U organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije 03.07.2013. održan je tehnički sastank vezan uz projekt ''Poboljšanje postojećeg i izgradnja 2. kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica''.
Na sastanku su sudjelovale projektantske tvrtke – za dionicu Križevci – Koprivnica tvrtka URS Polska S.p. Z.o.o., iz Poljske, za dionicu Koprivnica – državna granica tvrtka IDOM iz Španjolske, zatim HŽ Infrastruktura d.o.o. kao investitor, Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprava za ceste Koprivničko – križevačke županije, Koprivnica ceste d.o.o., Grad Koprivnica – Upravni odjel za izgradnju grada i upravljanje imovinom te Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a ispred Koprivničko – križevačke županije Zavod za prostorno uređenje KKŽ.
Za pripremu projekta i druge projektne dokumentacije HŽ Infrastruktura sklopila je ugovor o pružanju usluga (EuropeAid/131240/D/SER / HR) sa konzorcijem tvrtki URS Polska S.p. Z.o.o., URS UK Limited i IDOM sa br. IPA3.1.1.1.06.01.c01, koji je u 85% iznosu sufinanciran od strane Europske Unije.
Sukladno projektom zadatku izrađuje se projektna dokumentacija za rekonstrukciju i prilagođavanje kolosiječne slike na dionici željezničke pruge M201 za vođenje željezničkog prometa brzinom od 160 km/h i za dopušeno osovinsko opterećenje od 25 tona, kao i prilagođavanje pruge za interpolacijski sustav konvencionalnih željeznica.
Projektirani raspored kolosijeka pruge M201 na dionici Križevci – Koprivnica - državna granica sastoji se od dva kolosijeka na pet dionica otvorene pruge (Križevci – Lepavina, Lepavina – Koprivnica, Koprivnica – Novo Drnje, Novo Drnje – Botovo, Botovo - državna granica) te kolosiječne slike kolodvora Lepavina, Koprivnica, Novo Drnje to Botovo. Pruga je projektirana kao sustav dvaju paralelnih kolosijeka međusobno udaljenih 4,50 m na dionici otvorene pruge i 4,75 m na kolodvorima.
Do sada je definiran prostorni položaj trase željezničke pruge te je izrađeno idejno rješenje vodoravne kolosiječne geometrije. S obzirom na uvjete koje predstavlja predviđena brzina prometovanja na predmetnoj željezničkoj pruzi željezničko – cestovna križanja potrebno je projektirati van razine. Stoga je, na mjestima postojećih željezničko – cestovnih križanja u razini, predviđena rekonstrukcija postojeće cestovne mreže. Kako bi se zadovoljili tehnički uvjeti projektirana trasa na tri dionice izlazi iz položaja zacrtanog Prostornim planom Koprivničko – križevačke županije, dok je prijelaz željezničke pruge preko rijeke Drave planiran izgradnjom novog željezničkog mosta.
Iz gorenavedenih razloga na tehničkom sastanku zaključeno je da je potrebno pokrenuti izmjene prostorno – planske dokumentacije, kako županijskog, tako i općinskih prostornih planova, odn. prostornog plana Grada Koprivnice. Nadležna tijela i osobe koje su sudjelovale na sastanku dati će uvjete za projektiranje i gradnju iz svog djelokruga te ustupiti svu potrebnu tehničku dokumentaciju, a daljnjom suradnjom poduprijeti izradu projektne dokumentacije poboljšanja postojećeg i izgradnje II. kolosijeka željezničke pruge na području naše županije.

 
Objavljeno 17 Lipanj 2013
Ispis

U Koprivnici u hotelu „Podravina" održana je Nacionalna radionica u sklopu projekta Održivo integrirano upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u zemljama Jugoistočne Europe – SEE River koju je organizirao Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u suradnji s Hrvatskim vodama i Državnim zavodom za zaštitu prirode kao partnerima na ovom projektu koji se odvija u sklopu Transnacionalnog Programa za Suradnju za Jugoistočnu Europu. Radionici je prisustvovalo trideset stručnjaka vezanih uz upravljanje rijekom Dravom. Ciljevi radionice bili su predstavljanje SEE River projekta dionicima duž riječnog koridora Drave na nacionalnoj razini, rasprava o ciljevima i mjerama iz Deklaracije o rijeci Dravi te stvaranje zajedničke vizije rijeke Drave i predlaganje akcijskih planova. Projekt je započeo u listopadu 2012. godine i traje 24 mjeseca, te se provodi putem partnerstva u koje je uključeno 26 različitih relevantnih institucija iz oblasti upravljanja vodama iz 11 država u regiji Jugoistočne Europe. Vodeći partner je Slovenski institut za vode. S obzirom na ugroženost riječnih slivova uslijed neodrživog korištenja, povećanih antropogenih utjecaja i sve većih rastućih problema pojave sve češćih i izraženijih poplava i suša uzrokovanih klimatskim promjenama dolazi do kontinuiranih promjena u morfologiji, povećanom zagađenju vodotoka i degradaciji vodenih staništa, a također javljaju se i konflikti u korištenju zemljišta.

 

 
Objavljeno 12 Lipanj 2013
Ispis

 

 

Radni sastanak o aktualizaciji pristaništa na rijeci Dravi održan je dana 10. lipnja 2013. godine u prostorijama Općine Gola u organizaciji Koprivničko – križevačke županije, Službe za zaštitu i spašavanje i Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije.
Radnom sastanku su nazočili: načelnik Općine Gola, načelnik Općine Ferdinandovac, predstavnici Lučke uprave Osijek, Zavod za prostorno uređenje koprivničko – križevačke županije, predstavnici županijskih službi, predstavnik tvrtke „Prostor" d.o.o. iz Bjelovara i predstavnik udruge Drava dokumentacijski centar.
Zavod za prostorno uređenje je prezentirao stanje zakonskih i prostorno – planskih uvjeta za gradnju pristaništa na Dravi s osvrtom na primjere gradnje pristaništa uz rijeke u hrvatskom i europskom okruženju.
Prostor d.o.o. Bjelovar je predstavio problematiku određivanja lokacija za pristaništa u Općini Gola u tijeku izrade Izmjena i dopuna PPUO Gola.
Lučka kapetanija Osijek je predstavila plan gradnje pristaništa na Dravi s mogućnošću financiranja projektne dokumentacije za pristaništa na području Koprivničko – križevačke županije do 2014. godine.
Donesen je zaključak o daljnjoj suradnji sudionika radnog sastanka, nakon čega je obavljen očevid predložene lokacije pristaništa u Ješkovu.

 

              

 
Objavljeno 12 Lipanj 2013
Ispis

 

Dana 6.lipnja 2013. godine novouređene prostorije Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije posjetili su studenti sa Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, smjer Prostorno planiranje i regionalni razvoj, zajedno sa svojim profesorom dr. sc. Danom Pejnović. Prijem se održao u sobi za sastanke PORA-e, a riječi dobrodošlice uputio im je ravnatelj Zavoda Zlatko Filipović, te im zaželio ugodan boravak i rad. Zamjenik ravnatelja Mladen Matica, i sam po struci geograf, upoznao ih je sa procedurama i tehnologijom izrade planova, te sa potencijalima i iskustvima Zavoda u prekograničnoj i transnacionalnoj suradnji. Djelatnica Zavoda, Maja Turinski, također po struci geograf, osvrnula se ukratko na Geoportal prostornih planova koji je trenutno u izradi. Studenti su u sklopu jednodnevnog terenskog izleta nakon Zavoda obišli grad Koprivnicu te posjetili Gimnaziju Fran Galović.

 
Objavljeno 22 Ožujak 2013
Ispis

U Koprivnici je 21. ožujka 2013. u dvorani PORA-e u organizaciji Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije održana radionica o atraktivnosti prostora u sklopu projekta Attract SEE koji se odvija u sklopu programa za jugoistočnu Europu. Nazočnima se obratio župan Darko Koren ispred Koprivničko-križevačke županije koja je jedno od pilot područja za provođenje projekta. Na radionici je sudjelovalo 40 stručnjaka koji se bave infrastrukturom prostornih podataka. Cilj projekta je uspostaviti model sustava praćenja stanja u prostoru koji će dati korisne rezultate i podršku upravljanju prostornim razvojem i provedbu u svim partnerskim zemljama i regijama. Teme radionice bile su vezane uz praćenje stanja u prostoru, ocjenjivanje atraktivnosti prostora i uključivanje dionika. Blaž Barbonič iz Geodetskog inštituta Slovenije ujedno vodećeg partnera prezentirao je projekt i njegove osnovne ciljeve. Tomislav Ciceli ispred Državne geodetske uprave prezentirao je nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka. Vlatko Roland osvrnuo se na praktičnu primjenu GIS-a kod praćenja stanja u prostoru. Mladen Matica ispred Zavoda za prostorno uređenje kao koordinator predstavio primjenu projekta na području Koprivničko-križevačke županije, 'Zajednički okvir praćenja stanja u prostoru' i obrazložio pojam atraktivnosti. Maja Turinski iz Zavoda za prostorno uređenje prezentirala je predložene indikatore za ocjenjivanje atraktivnosti prostora. Putem uspostave zajedničkog sustava indikatora, model će se primijeniti za praćenje kvalitete i atraktivnosti prostora. Saša Cestar iz Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije osvrnuo se u svom izlaganju na važnost uključivanja dionika u ovaj projekt.

 

 
Objavljeno 14 Ožujak 2013
Ispis

Obavijest i poziv za sudjelovanje na radionici "Praćenje stanja u prostoru" koja se odvija u sklopu projekta Attract SEE. Teme radionice biti će geografski informacijski sustav, infrastruktura prostornih podataka, indikatori praćenja stanja u prostoru i povezivanje dionika koji se bave prostornim podacima. Nadamo se Vašem odazivu i aktivnom sudjelovanju s konstruktivnim prijedlozima, smjernicama i idejama sve s ciljem donošenja kvalitetnijih odluka u svezi prostornog razvoja.

Radionica će se održati 21.03.2013. u Koprivnici u dvorani PORE na adresi Florijanski trg 4/1 s početkom u 9:15 sati.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Program radionice i prijavnica.doc)Program radionice i prijavnica.doc[ ]164 Kb
 

Stranica 9 od 15

<< Početak < Prije 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dalje > Kraj >>
Google Maps lokacija sjedišta
<<  Ožujak 2018  >>
 Po  Ut  Sr  Če  Pe  Su  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Partneri

Koprivničko-križevačka županija
Pora
Zaštita prirode Koprivničko-križevačke županije

Projekti

Aktivni
 
 
 Završen
Natreg

 

Attract See